Javne nabavke

Objavljeno JN red. br. Opis Dokumentacija
22. 10. 2020.5-1/2020Nabavka dobara - ambalaže, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 09.11.2020.

Odluka o dodeli ugovora - 09.11.2020.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 30.10.2020.

Izmena konkursne dokumentacije - 27.10.2020.

Konkursna dokumentacija - 22.10.2020.

Poziv za podnošenje ponuda - 22.10.2020.

17. 07. 2020.43/2020Nabavka usluge zbrinjavanja otpada, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 26.08.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 26.08.2020.

Odluka o obustavi postupka - 06.08.2020.

Odluka o dodeli ugovora - 06.08.2020.

Poziv za podnošenje ponuda - 20.07.2020.

Konkursna dokumentcija - 20.07.2020.

06. 07. 2020.42/2020Nabavka usluge popravke i održavanja rashladnih uređaja, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 18.08.2020.

Odluka o dodeli ugovora - 20.07.2020.

Konkursna dokumentacija - 06.07.2020.

Poziv za podnošenje ponuda - 06.07.2020.

29. 06. 2020.41/2020Nabavka dobara - hrane (smeše) za ishranu laboratorijskih životinja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 29.07.2020.

Odluka o dodeli ugovora - 10.07.2020.

Konkursna dokumentacija - 29.06.2020.

Poziv za podnošenje ponuda - 29.06.2020.

29. 06. 2020.40/2020Nabavka dobara - cvekle, kupusa i šargarepe za ishranu životinja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 29.07.2020.

Odluka o dodeli ugovora - 09.07.2020.

Konkursna dokumentacija - 29.06.2020.

Poziv za podnošenje ponuda - 29.06.2020.

19. 06. 2020.39/2020Nabavka usluge etaloniranja, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 19.08.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 19.08.2020.

Odluka o obustavi postupka - 13.07.2020.

Odluka o dodeli ugovora - 13.07.2020.

Konkursna dokumentacija - 19.06.2020.

Poziv za podnošenje ponuda - 19.06.2020.

19. 06. 2020.38/2020Nabavka dobara – štampanog materijala, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 21.07.2020.

Odluka o dodeli ugovora - 08.07.2020.

Konkursna dokumentacija - 19.06.2020.

Poziv za podnošenje ponuda - 19.06.2020.

05. 08. 2020.37/2020Nabavka dobara - nabavka opreme za proizvodnju i kontrolu proizvoda za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 06.10.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 06.10.2020.

Odluka o izmeni i dopuni odluke o obustavi postupka javne nabavke - 25.09.2020.

Odluka o izmeni i dopuni odlluke o dodeli ugovora - 25.09.2020.

Odluka o obustavi postupka - 21.07.2020.

Odluka o dodeli ugovora - 21.09.2020.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 02.09.2020.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 27.08.2020.

Izmena konkursne dokumentacije - 27.08.2020.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda - 27.08.2020.

Izmena konkursne dokumentacije - 17.08.2020.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 17.08.2020.

Izmena kokursne dokumentacije - 11.08.2020.

Konkursna dokumentacija - 05.08.2020.

Poziv za podnošenje ponuda - 05.08.2020.

07. 07. 2020.36/2020Nabavka usluga servisiranja voznog parka sa zamenom rezervnih delova za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 04.08.2020.

Odluka o dodeli ugovora - 21.07.2020.

Konkursna dokumentacija - 07.07.2020.

Poziv za podnošenje ponuda - 07.07.2020.

18. 06. 2020.35/2020Nabavka usluge reprezentacije za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak" Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 29.07.2020

Odluka o dodeli ugovora - 09.07.2020.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 22.02.2020.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda - 22.06.2020.

Izmena konkursne dokumentacije - 22.06.2020.

Konkursna dokumentacija - 18.06.2020.

Poziv za podnošenje ponuda - 18.06.2020.

25. 06. 2020.34/2020Nabavka usluge održavanja programa Heliant, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 29.07.2020.

Odluka o dodeli ugovora - 07.07.2020.

Poziv za podnošenje ponuda - 25.06.2020.

Konkursna dokumentcija - 25.06.2020.

18. 06. 2020.33/2020Nabavka dobara - kancelarijskog materijala za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 29.07.2020

Odluka o dodeli ugovora - 10.07.2020.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 25.06.2020.

Izmena konkursne dokumentacije - 25.06.2020.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda -25.06.2020.

Konkursna dokumentacija - 18.06.2020.

Poziv za podnošenje ponuda - 18.06.2020.

22. 06. 2020.32/2020Nabavka usluge tekućeg održavanja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“, Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 29.07.2020.

Odluka o dodeli ugovora - 08.07.2020.

Poziv za podnošenje ponuda - 22.06.2020.

Konkursna dokumentacija - 22.06.2020.

02. 06. 2020.31/2020Nabavka dobara – laboratorijske plastike, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 03.08.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 03.08.2020.

Odluka o obustavi postupka - 25.06.2020.

Odluka o dodeli ugovora - 25.06.2020.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 05.06.2020.

Izmena konkursne dokumentacije - 05.06.2020.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 05.06.2020.

Konkursna dokumentacija - 02.06.2020.

Poziv za podnošenje ponuda - 02.06.2020.

29. 05. 2020.30/2020Nabavka reagensa za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"Obaveštewe o obustavi postupka javne nabavke - 10.08.2020.

Обавештење о закљученом уговору - 10.08.2020.

Odluka o dodeli ugovora - 07.07.2020.

Odluka o obustavi postupka - 07.07.2020.

Konkursna dokumentacija - 29.05.2020.

Poziv za podnošenje ponuda - 29.05.2020.

Predhodno obaveštenje - 29.05.2020.

26. 05. 2020.29/2020Nabavka dobara – filtera za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 10.08.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 10.08.2020.

Odluka o obustavi postupka - 14.07.2020.

Odluka o dodeli ugovora - 14.07.2020.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 12.06.2020.

Izmena konkursne dokumentacije - 12.06.2020.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 08.06.2020.

Izmena konkursne dokumentacije - 08.06.2020.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 08.06.2020.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 01.06.2020.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 29.05.2020.

Konkursna dokumentacija - 26.05.2020.

Poziv za podnošenje ponuda - 26.05.2020.

20. 05. 2020.28/2020 Nabavka usluge održavanja programa „UPIS“, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 09.06.2020.

Odluka o dodeli ugovora - 28.05.2020.

Obaveštenje o pokretalju postupka - 20.05.2020.

Konkursna dokumentacija - 20.05.2020.

15. 05. 2020.27/2020Nabavka usluge popravke i održavanja rashladnih uređaja, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 19.06.2020.

Obaveštenje o zakjučenom ugovoru - 19.06.2020.

Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 02.06.2020.

Odluka o dodeli ugovora - 02.06.2020.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 22.05.2020.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 22.05.2020.

Izmena konkursne dokumentacije - 20.05.2020.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 19.05.2020.

Konkursna dokumentacija - 15.05.2020.

Poziv za podnošenje ponuda - 15.05.2020.

15. 05. 2020.26/2020Nabavka usluge servisiranja i popravke medicinske opreme i aparata za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 07.07.2020.

Odluka o dodeli ugovora - 11.06.2020.

Izmena konkursne dokumentacije - 19.05.2020.

Poziv za podnošenje ponuda - 15.05.2020.

Konkursna dokumentcija - 15.05.2020.

04. 05. 2020.25/2020Nabavka dobara – standarda, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ Obaveštenje o obustavi postupka - 01.06.2020.

Odluka o obustavi postupka - 20.05.2020.

Poziv za podnošenje ponuda - 04.05.2020.

Konkursna dokumentcija - 04.05.2020.

Prethodno obaveštenje - 04.05.2020.

27. 04. 2020.24/2020Nabavka usluge izvođenja kvalifikacije/rekvalifikacije opreme i sistema, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 29.05.2020.

Odluka o dodeli ugovora – 20.05.2020.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 30.04.2020.

Izmena konkursne dokumentacije - 30.04.2020.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 30.04.2020.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda - 30.04.2020.

Poziv za podnošenje ponuda - 27.04.2020.

Konkursna dokumentcija - 27.04.2020.

16. 04. 2020.23/2020Nabavka usluge osiguranja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 06.05.2020.

Odluka o dodeli ugovora - 28.04.2020.

Konkursna dokumentacija - 16.04.2020.

Poziv za podnošenje ponuda - 16.04.2020.

18. 03. 2020.21/2020Nabavka usluge etaloniranja, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 28.04.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 28.04.2020.

Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 06.04.2020.

Odluka o dodeli ugovora - 06.04.2020.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 23.03.2020.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.03.2020.

Konkursna dokumentacija - 18.03.2020..

Poziv za podnošenje ponuda - 18.03.2020.

26. 06. 2020.20/2020Nabavka dobara - sredstava za održavanje higijene, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak Obaveštenje o zaključenom ugovoru -29.07.2020.

Obaveštenje o obustavi postupka - 29.07.2020.

Odluka o obustavi postupka - 16.07.2020.

Odluka o dodeli ugovora - 16.07.2020.

Konkursna dokumentacija - 26.06.2020.

Poziv za podnošenje ponuda - 26.06.2020.

13. 03. 2020.19/2020Nabavka dobara - potrošnog sanitetskog materijala za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 11.05.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.05.2020.

Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 08.04.2020.

Odluka o dodeli ugovora - 08.04.2020.

Izmena konkursne dokumentacije - 17.03.2020.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 17.03.2020.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda - 17.03.2020.

Konkursna dokumentacija - 13.03.2020.

Poziv za podnošenje ponuda - 13.03.2020.

05. 03. 2020.18/2020Nabavka usluge popravke i održavanja rashladnih uređaja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 18.03.2020.

Odluka o obustavi postupka - 16.03.2020

Poziv za podnošenje ponuda - 05.03.2020.

Konkursna dokumentacija - 05.03.2020.

20. 02. 2020.17/2020Nabavka usluge izvođenja kvalifikacije/rekvalifikacije opreme i sistema, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 16.03.2020...

Odluka o dodeli ugovora - 04.03.2020.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.02.2020.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 21.02.2020.

Konkursna dokumentacija - 19.02.2020.

Poziv za podnošenje ponuda - 19.02.2020.

19. 02. 2020.16/2020Nabavka dobara – filtera za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 12.05.2020.

Obaveštewe o zakjučenom ugovoru - 12.05.2020.

Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 13.04.2020.

Odluka o dodeli ugovora - 13.04.2020.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 02.03.2020.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 28.02.2020.

Izmena konkursne dokumentacije - 28.02.2020.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 28.02.2020.

Konkursna dokumentacija - 19.02.2020.

Poziv za podnošenje ponuda - 19.02.2020.

01. 04. 2020.15/2020Nabavka dobara – štampanog materijala, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o zaključenom ugovoru -14.05.2020.

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 14.05.2020.

Odluka o obustavi postupka -21.04.2020.

Odluka o dodeli ugovora - 21.04.2020.

Poziv za podnošenje ponuda - 01.04.2020.

Konkursna dokumentacija - 01.04.2020.

11. 02. 2020.14/2020Nabavka dobara – reagenasa, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ Obaveštenje o obustavi postupka - 30.04.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 30.04.2020.

Odluka o dodeli ugovora - 31.03.2020.

Odluka o obustavi postupka - 31.03.2020.

Obaveštenje o produženju roka za donošenje ponuda - 21.02.2020.

Izmena konkursne dokumentacije - 21.02.2020.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 21.02.2020.

.Izmena konkursne dokumentacije - 18.02.2020.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.02.2020.

Obaveštenje o produženju roka za donošenje ponuda - 18.02.2020.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 14.02.2020.

Izmena konkursne dokumentacije - 14.02.2020.

Poziv za podnošenje ponuda - 11.02.2020.

Konkursna dokumentcija - 11.02.2020.

12. 02. 2020.13/2020Nabavka usluge održavanja higijene za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 04.03.2020.

Odluka o dodeli ugovora - 28.02.2020.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 14.02.2020.

Izmena konkursne dokumentacije - 14.02.2020.

Poziv za podnošenje ponuda - 11.02.2020.

Konkursna dokumentcija - 11.02.2020.

12. 03. 2020.12/2020Nabavka usluge zbrinjavanja otpada, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 08.05.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 08.05.2020.

Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 03.04.2020.

Odluka o dodeli ugovora - 03.04.2020.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.03.2020.

Izmena konkursne dokumentacije - 18.02.2020.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda - 18.03.2020.

Poziv za podnošenje ponuda - 12.03.2020.

Konkursna dokumentcija - 12.03.2020.

07. 02. 2020.11/2020Nabavka energenata za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 16.03.2020.

Odluka o dodeli ugovora - 26.02.2020.

Poziv za podnošenje ponuda - 07.02.2020.

Konkursna dokumentacija - 07.02.2020.

21. 01. 2020.10/2020Nabavka usluge osiguranja vozila za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 18.02.2020.

Odluka o dodeli ugovora - 31.01.2020.

Konkursna dokumentacija - 21.01.2020.

Poziv za podnošenje ponuda - 21.01.2020.

14. 01. 2020.09/2020Nabavka rashladne opreme za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o zaključenom ugovoru -- 04.02.2020.

Izmena odluke o dodeli ugovora - 27.01.2020.

Odluka o dodeli ugovora- 24.01.2020.

Konkursna dokumentacija - 14.01.2020.

Poziv za podnošenje ponuda - 14.01.2020.

30. 01. 2020.08/2020Nabavka dobara – životinja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 17.03.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 17.03.2020.

Odluka o obustavi postupka - 21.02.2020.

Odluka o dodeli ugovora - 21.02.2020.

Poziv za podnošenje ponuda - 30.01.2020.

Konkursna dokumentcija - 30.01.2020.

03. 01. 2020.07/2020Nabavka usluge špedicije i avio transporta za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 07.02.2020.

Odluka o dodeli ugovora - 24.01.2020.

Izmena konkursne dokumentacije - 13.01.2020.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 13.01.2020.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda - 13.01.2020.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 09.01.2020.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda - 09.01.2020.

Poziv za podnošenje ponuda - 03.01.2020.

Konkursna dokumentcija - 03.01.2020.

03. 01. 2020.06/2020Nabavka dobara – štampanog materijala, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o zaključenom ugovoru -- 04.02.2020.

Odluka o obustavi postupka - 04.02.2020.

Odluka o obustavi postupka - 16.01.2020.

Odluka o dodeli ugovora - 16.01.2020.

Poziv za podnošenje ponuda - 03.01.2020.

Konkursna dokumentcija - 03.01.2020.

03. 01. 2020.05/2020Nabavka dobara - ambalaže, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 05.05.2020

Obaveštenje o obustavi postupka - 05.05.2020.

Odluka o obustavi postupka - 04.03.2020.

Odluka o dodeli ugovora - 04.03.2020.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 30.01.2020.

Izmena konkursne dokumentacije - 17.01.2020.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 17.01.2020.

Konkursna dokumentacija - 03.01.2020.

Poziv za podnošenje ponuda - 03.01.2020.

28. 02. 2020.04/2020Nabavka usluge resertifikacije ISO standarda , za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 28.04.2020.

Odluka o dodeli ugovora - 20.03.2020.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 04.03.2020.

Konkursna dokumentacija - 28.02.2020.

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda - 28.02.2020.

03. 01. 2020.03/2020Nabavka usluge etaloniranja, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 24.02.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 24.02.2020.

Odluka o obustavi postupka - 03.02.2020.

Odluka o dodeli ugovora - 03.02.2020.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 17.01.2020.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 13.01.2020.

Izmena konkursne dokumentacije - 13.01.2020.

Poziv za podnošenje ponuda - 03.01.2020

Konkursna dokumentacija - 03.01.2020

03. 01. 2020.02/2020Nabavka dobara – šuške i otprašene šuške za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 10.02.2020..

Odluka o dodeli ugovora - 27.01.2020.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 13.01.2020.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda - 10.01.2020.

Poziv za podnošenje ponuda - 03.01.2020.

Konkursna dokumentcija - 03.01.2020.

03. 01. 2020.01/2020Nabavka dobara - hemikalija, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 23.03.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.03.2020.

Odluka o obustavi postupka - 24.02.2020.

Odluka o dodeli ugovora - 24.02.2020.

Izmena konkursne dokumentacije - 22.01.2020.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 22.01.2020.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.01.2020.

Konkursna dokumentacija - 03.01.2020.

Poziv za podnošenje ponuda - 03.01.2020.

30. 12. 2019.----Prethodna obaveštenja 2020Prethodno Obaveštenje - Nabavka usluge tekućeg održavanja

Prethodno Obaveštenje - Nabavka usluge servisiranja i popravke medicinske opreme i aparata

Prethodno Obaveštenje - Nabavka usluge održavanja sistema i opreme

Prethodno Obaveštenje - Nabavka usluge održavanja higijene

Prethodno Obaveštenje - Standardi

Prethodno Obaveštenje - Hemikalije

Prethodno Obaveštenje - Filteri

Prethodno Obaveštenje - Reagensi

Prethodno Obaveštenje - Oprema za proizvodnju i kontrolu proizvoda

Prethodno Obaveštenje - Energenti

Prethodno Obaveštenje - Električna energija

Prethodno Obaveštenje - Brzorotirajuća vertikalna centrifuga

Prethodno Obaveštenje - Nabavka ambalaže

25. 12. 2019.63/2019Nabavka usluge servisiranja i popravke medicinske opreme i aparata za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.02.2020.

Odluka o dodeli ugovora- 23.01.2020.

Konkursna dokumentacija - 25.12.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 25.12.2019.

18. 12. 2019.62/2019Nabavka dobara – nabavka polaznih bioloških sirovina za proizvodnju ekstrakata alergena, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 03.01.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 03.01.2020.

Odluka o dodeli ugovora- 27.12.2019.

Odluka o obustavi postupka - 27.12.2019.

Konkursna dokumentacija - 18.12.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 18.12.2019.

10. 12. 2019.61/2019Nabavka dobara – nabavka energenata za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 29.01.2020.

Odluka o dodeli ugovora- 14.01.2020.

Poziv za podnošenje ponuda - 10.12.2019.

Konkursna dokumentacija - 10.12.2019

25. 11. 2019.60/2019Nabavka dobara – nabavka polaznih bioloških sirovina za proizvodnju ekstrakata alergena, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o obustavi postupka - 11.12.2019.

Odluka o obustavi postupka - 05.12.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 25.11.2019.

Konkursna dokumentacija - 25.11.2019.

22. 11. 2019.59/2019Nabavka dobara – štampanog materijala, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o obustavi postupka - 11.12.2019.

Odluka o obustavi postupka - 04.12.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 22.11.2019.

Konkursna dokumentacija - 22.11.2019.

06. 11. 2019.58/2019Nabavka usluga popravke termotehničkih instalacija i baždarenje ventila za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o zaključenom ugovoru -- 04.12.2019.

Izmena i dopuna odluke o dodeli ugovora - 21.11.2019.

Odluka o dodeli ugovora- 15.11.2019.

Konkursna dokumentacija - 06.11.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 06.11.2019.

01. 11. 2019.57/2019Nabavka dobara – embrionisanih jaja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 04.02.2020.

Odluka o dodeli ugovora - 08.01.2020.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda - 06.12.2019.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda - 29.11.2019

Konkursna dokumentacija - 01.11.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 01.11.2019.

01. 11. 2019.56/2019Nabavka dobara - hemikalija za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"Obaveštenje o obustavi postupka - 20.19.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 20.12.2019.

Obaveštenje o obustavi postupka - 20.12.2019.

Odluka o dodeli ugovora - 29.11.2019.

Odluka o obustavi postupka - 29.11.2019

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 15.1.2019.

Izmena konkursne dokumentacije - 05.11.2019.

Konkursna dokumentacija - 01.11.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 01.11.2019.

04. 11. 2019.55/2019Nabavka usluge izvođenja kvalifikacije / rekvalifikacije opreme i sistema, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o zaključenom ugovoru -- 04.02.2020.

Odluka o dodeli ugovora - 04.12.2019.

Izmena konkursne dokumentacije - 15.11.2019.

Konkursna dokumentacija - 04.11.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 04.11.2019.

26. 09. 2019.54/2019Nabavka dobara - potrošnog sanitetskog materijala za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"Obaveštenje o obustavi postupka - 28.10.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 28.10.2019.

Odluka o dodeli ugovora - 09.10.2019.

Odluka o obustavi postupka - 09.10.2019.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 27.09.2019.

Konkursna dokumentacija - 26.09.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 26.09.2019.

27. 09. 2019.53/2019Nabavka usluge popravke i održavanja rashladnih uređaja, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 18.10.2019.

Odluka o dodeli ugovora - 09.10.2019.

Konkursna dokumentacija - 27.09.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 27.09.2019.

16. 09. 2019.52/2019Nabavka usluge protivpožarne zaštite, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 06.11.2019.

Obaveštenje o obustavi postupka - 06.11.2019.

Odluka o dodeli ugovora - 03.10.2019.

Odluka o obustavi postupka - 03.10.2019.

Izmena konkursne dokumentacije - 20.09.2019.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 20.09.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 16.09.2019.

Konkursna dokumentacija - 16.09.2019.

16. 09. 2019.51/2019Nabavka usluga popravke termotehničkih instalacija i baždarenje ventila za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 18.10.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 18.10.2019.

Odluka o obustavi postupka - 26.09.2019.

Odluka o dodeli ugovora - 26.09.2019.

Konkursna dokumentacija - 16.09.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 16.09.2019.

16. 09. 2019.50/2019Nabavka dobara – energenata - goriva, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 18.10.2019.

Odluka o dodeli ugovora - 03.10.2019.

Konkursna dokumentacija - 16.09.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 16.09.2019.

23. 08. 2019.49/2019Nabavka dobara - opreme za proizvodnju i kontrolu proizvoda za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.10.2019.

Odluka o dodeli ugovora - 27.09.2019.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.09.2019.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 29.08.2019.

Konkursna dokumentacija - 23.08.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 23.08.2019.

15. 08. 2019.48/2019Nabavka dobara – reagenasa, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.09.2019.

Odluka o dodeli ugovora - 05.09.2019.

Konkursna dokumentacija - 15.08.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 15.08.2019.

04. 10. 2019.47/2019Nabavka dobara – brzorotirajuće vertikalne centrifuge u cilju proizvodnje Liobif® ampula za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 04.11.2019.

Odluka o obustavi postupka - 04.11.2019.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 21.10.2019.

Konkursna dokumentacija - 04.10.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 04.10.2019.

06. 09. 2019.46/2019Nabavka dobara – ambalaže za potrebe proizvodnje Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 20.12.2019.

Obaveštenje o obustavi postupka - 20.19.2019.

Odluka o obustavi postupka - 18.10.2019.

Odluka o dodeli ugovora - 18.10.2019.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 20.09.2019.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 19.09.2019.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.09.2019.

Konkursna dokumentacija - 06.09.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 06.09.2019.

09. 08. 2019.45/2019Nabavka dobara – nabavka radne odeće, obuće i ostale HTZ opreme za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 30.09.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 30.09.2019.

Odluka o obustavi postupka - 05.09.2019.

Odluka o dodeli ugovora - 05.09.2019.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 23.08.2019.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 21.08.2019.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.08.2019.

Konkursna dokumentacija - 09.08.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 09.08.2019.

28. 08. 2019.44/2019Nabavka usluga održavanja sistema i opreme za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.09.2019.

Odluka o dodeli ugovora - 17.09.2019.

Konkursna dokumentacija - 28.08.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 28.08.2019.

31. 07. 2019.43/2019Nabavka usluge izvođenja kvalifikacije / rekvalifikacije opreme i sistema, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.09.2019.

Odluka o dodeli ugovora - 11.09.2019.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 23.08.2019.

Izmena konkursne dokumentacije - 14.08.2019.

Konkursna dokumentacija - 31.07.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 31.07.2019.

29. 07. 2019.42/2019Nabavka dobara - električne energije za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 01.10.2019.

Odluka o dodeli ugovora - 11.09.2019.

Izmena konkursne dokumentacije - 23.08.2019.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 23.08.2019.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 23.08.2019.

Konkursna dokumentacija - 29.07.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 29.07.2019.

17. 07. 2019.40/2019Nabavka radova za potrebe usklađivanja sa zahtevima Dobre proizvođačke prakse (DPP) u Institutu za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 07.08.2019.

Odluka o dodeli ugovora - 01.08.2019.

Konkursna dokumentacija - 17.07.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 17.07.2019.

21. 06. 2019.39/2019Nabavka usluge reprezentacije, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 08.07.2019.

Odluka o dodeli ugovora - 02.07.2019.

Konkursna dokumentacija - 21.06.2019.

Poziv za podnošenje ponuda 21.06.2019.

13. 06. 2019.38/2019Nabavka usluge održavanja programa Heliant, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 05.07.2019.

Odluka o dodeli ugovora - 01.07.2019.

Konkursna dokumentacija - 13.06.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 13.06.2019.

04. 06. 2019.37/2019Nabavka usluge etaloniranja, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 29.07.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 29.07.2019.

Odluka o obustavi postupka - 20.06.2019.

Odluka o dodeli ugovora - 20.06.2019.

Konkursna dokumentacija - 04.06.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 04.06.2019.

03. 07. 2019.36/2019Nabavka usluga servisiranja voznog parka sa zamenom rezervnih delova za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 15.07.2019.

Odluka o dodeli ugovora - 11.07.2019.

Konkursna dokumentacija - 03.07.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 03.07.2019.

24. 05. 2019.35/2019Nabavka usluge održavanja programa Heliant, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 13.06.2019.

Odluka o obustavi postupka - 06.06.2019.

Konkursna dokumentacija - 24.05.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 24.05.2019.

21. 05. 2019.34/2019Nabavka radova za potrebe usklađivanja sa zahtevima Dobre proizvođačke prakse (DPP) u Institutu za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 17.06.2019.

Odluka o dodeli ugovora - 06.06.2019.

Konkursna dokumentacija - 21.05.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 21.05.2019.

21. 05. 2019.33/2019Nabavka usluga tekućeg održavanja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 17.06.2019.

Odluka o dodeli ugovora - 06.06.2019.

Konkursna dokumentacija - 21.05.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 21.05.2019.

07. 05. 2019.32/2019Nabavka rashladne opreme za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 28.05.2019.

Odluka o dodeli ugovora - 20.05.2019.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 09.05.2019.

Izmena konkursne dokumentacije - 09.05.2019.

Konkursna dokumentacija - 07.05.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 07.05.2019.

30. 04. 2019.31/2019Nabavka usluga osiguranja imovine i lica za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 31.05.2019.

Odluka o dodeli ugovora - 15.05.2019.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 03.05.2019.

Izmena konkursne dokumentacije - 03.05.2019.

Konkursna dokumentacija - 30.04.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 30.04.2019.

22. 05. 2019.30/2019Nabavka usluga održavanja programa „UPIS“ za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 03.06.2019.

Odluka o dodeli ugovora - 31.05.2019.

Konkursna dokumentacija - 22.05.2019.

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda - 22.05.2019.

22. 04. 2019.29/2019Nabavka hrane (smeše) za ishranu laboratorijskih životinja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 30.05.2019.

Odluka o dodeli ugovora - 16.05.2019.

Konkursna dokumentacija - 22.04.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 22.04.2019.

22. 04. 2019.28/2019Nabavka dobara – slame, sena, ovsa, cvekle, kupusa i šargarepe za ishranu životinja, šuške i otprašene šuške za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 03.06.2019.

Odluka o dodeli ugovora - 16.05.2019.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 06.05.2019.

Konkursna dokumentacija - 22.04.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 22.04.2019.

08. 04. 2019.27/2019Nabavka usluge resertifikacije ISO standarda – nadzorna provera, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 08.05.2019.

Odluka o dodeli ugovora - 22.04.2019.

Konkursna dokumentacija - 08.04.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 08.04.2019.

28. 05. 2019.26/2019Nabavka dobara - potrošnog sanitetskog materijala za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"Obaveštenje o obustavi postupka - 17.07.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 17.07.2019.

Odluka o obustavi postupka - 17.06.2019.

Odluka o dodeli ugovora - 17.06.2019.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 31.05.2019.

Konkursna dokumentacija - 28.05.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 28.05.2019.

24. 05. 2019.25/2019Nabavka dobara – nabavka radne odeće, obuće i ostale HTZ opreme za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 20.06.2019.

Odluka o obustavi postupka - 13.06.2019.

Konkursna dokumentacija - 24.05.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 24.05.2019.

31. 05. 2019.24/2019Nabavka dobara - sredstava za održavanje higijene, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume "TorlakObaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 10.07.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 10.07.2019.

Odluka o obustavi postupka - 20.06.2019.

Odluka o dodeli ugovora - 20.06.2019.

Konkursna dokumentacija - 31.05.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 31.05.2019.

23. 04. 2019.23/2019Nabavka dobara – ambalaže za potrebe proizvodnje Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 09.07.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 09.07.2019.

Izmena odluke o obustavi postupka - 05.06.2019.

Izmena odluke o dodeli ugovora - 05.06.2019.

Odluka o obustavi postupka - 04.06.2019.

Odluka o dodeli ugovora - 04.06.2019.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 09.05.2019.

Izmena konkursne dokumentacije - 09.05.2019.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 09.05.2019.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 25.04.2019.

Izmena konkursne dokumentacije - 25.04.2019.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 25.04.2019.

Konkursna dokumentacija - 23.04.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 23.04.2019.

18. 04. 2019.22/2019Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 28.05.2019.

Odluka o dodeli ugovora - 15.05.2019.

Izmena konkursne dokumentacije - 25.04.2019.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 25.04.2019.

Konkursna dokumentacija - 18.04.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 18.04.2019.

24. 05. 2019.21/2019Nabavka dobara – štampanog materijala, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 01.07.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 01.07.2019.

Odluka o obustavi postupka - 07.06.2019.

Odluka o dodeli ugovora - 07.06.2019.

Konkursna dokumentacija - 24.05.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 24.05.2019.

05. 04. 2019.20/2019Nabavka dobara – reagenasa, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 17.06.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 17.06.2019.

Odluka o obustavi postupka - 20.05.2019

Odluka o dodeli ugovora - 20.05.2019.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 19.04.2019.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 17.04.2019.

Konkursna dokumentacija - 05.04.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 05.04.2019.

03. 04. 2019.19/2019Nabavka dobara - hemikalija za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 28.05.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 28.05.2019.

Odluka o obustavi postupka - 09.05.2019.

Odluka o dodeli ugovora - 09.05.2019.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 16.04.2019.

Izmena konkursne dokumentacije - 16.04.2019.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.04.2019.

Konkursna dokumentacija - 03.04.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 03.04.2019.

13. 03. 2019.18/2019Nabavka dobara – nabavka fertilnih (oplođenih) SPF jaja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 23.04.2019.

Odluka o obustavi postupka - 22.04.2019.

Konkursna dokumentacija - 13.03.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 13.03.2019.

19. 03. 2019.17/2019Nabavka usluge rekonstrukcije sistema za proizvodnju, skladištenje i razvod tehničkih fluida za farmaceutsku proizvodnju za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.04.2019.

Odluka o dodeli ugovora - 17.04.2019.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 01.04.2019.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 01.04.2019.

Konkursna dokumentacija - 19.03.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 19.03.2019.

25. 04. 2019.16/2019Nabavka dobara - nabavka opreme za proizvodnju i kontrolu proizvoda za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 05.06.2019.

Odluka o dodeli ugovora - 17.05.2019.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 06.05.2019.

Konkursna dokumentacija - 25.04.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 25.04.2019.

25. 02. 2019.15/2019Nabavka usluge osiguranja vozila za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 19.03.2019.

Odluka o dodeli ugovora - 12.03.2019.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 01.03.2019.

Konkursna dokumentacija - 25.02.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 25.02.2019.

25. 02. 2019.14/2019Nabavka dobara – automatske blisterice za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 08.05.2019.

Odluka o dodeli ugovora - 22.04.2019.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 21.03.2019.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.03.2019.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 01.03.2019.

Konkursna dokumentacija - 25.02.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 25.02.2019.

20. 02. 2019.13/2019Nabavka dobara – reagenasa, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ Obaveštenje o obustavi postupka - 04.04.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 04.04.2019.

Odluka o obustavi postupka - 25.03.2019.

Odluka o dodeli ugovora - 25.03.2019.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 26.02.2019.

Konkursna dokumentacija - 20.02.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 20.02.2019.

01. 03. 2019.12/2019Nabavka polaznih bioloških sirovina za proizvodnju ekstrakata alergena, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 13.03.2019.

Odluka o obustavi postupka - 13.03.2019.

Konkursna dokumentacija - 01.03.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 01.03.2019.

22. 02. 2019.11/2019Nabavka dobara – slame, sena, ovsa, cvekle, kupusa i šargarepe za ishranu životinja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 15.03.2019.

Odluka o dodeli ugovora - 07.03.2019.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 25.02.2019.

Izmena konkursne dokumentacije - 25.02.2019.

Konkursna dokumentacija - 22.02.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 22.02.2019.

11. 02. 2019.10/2019Nabavka dobara – nabavka energenata - mazuta za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 20.03.2019.

Odluka o dodeli ugovora - 01.03.2019.

Konkursna dokumentacija - 11.02.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 11.02.2019.

14. 02. 2019.09/2019Nabavka dobara – laboratorijske plastike, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 11.04.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.04.2019.

Odluka o obustavi postupka - 21.03.2019.

Odluka o dodeli ugovora - 21.03.2019.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 05.03.2019.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 01.03.2019.

Izmena konkursne dokumentacije - 01.03.2019.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 22.02.2019.

Izmena konkursne dokumentacije - 22.02.2019.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 22.02.2019.

Konkursna dokumentacija - 14.02.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 14.02.2019.

27. 02. 2019.08/2019Nabavka usluge etaloniranja, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 25.04.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.04.2019.

Odluka o obustavi postupka - 21.03.2019

Odluka o dodeli ugovora - 21.03.2019.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 06.03.2019.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 01.03.2019.

Konkursna dokumentacija - 27.02.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 27.02.2019.

12. 03. 2019.07/2019Nabavka usluge izvođenja kvalifikacije / rekvalifikacije opreme i sistema, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 20.05.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 20.05.2019.

Odluka o obustavi postupka - 06.05.2019.

Odluka o dodeli ugovora - 06.05.2019.

Konkursna dokumentacija - 12.03.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 12.03.2019.

04. 02. 2019.06/2019Nabavka dobara – filtera za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 25.04.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.04.2019.

Izmena i dopuna odluke o obustavi postupka - 03.04.2019.

Izmena i dopuna odluke o dodeli ugovora - 03.04.2019.

Odluka o obustavi postupka - 02.04.2019.

Odluka o dodeli ugovora - 02.04.2019.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 28.02.2019.

Izmena konkursne dokumentacije - 28.02.2019.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 28.02.2019.

Konkursna dokumentacija - 04.02.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 04.02.2019.

21. 01. 2019.05/2019Nabavka usluge održavanja higijene za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 28.02.2019.

Odluka o dodeli ugovora - 27.02.2019.

Konkursna dokumentacija - 21.01.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 21.01.2019.

11. 01. 2019.04/2019Nabavka usluge resertifikacije ISO standarda – resertifikaciona provera, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 01.02.2019.

Odluka o dodeli ugovora - 24.01.2019.

Konkursna dokumentacija - 11.01.2019..

Poziv za podnošenje ponuda - 11.01.2019.

09. 01. 2019.03/2019Nabavka dobara - životinja - zmija za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 29.01.2019.

Odluka o obustavi postupka - 21.01.2019.

Konkursna dokumentacija - 09.01.2019..

Poziv za podnošenje ponuda - 09.01.2019.

09. 01. 2019.02/2019Nabavka usluge špedicije i avio transporta za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 08.02.2019.

Odluka o dodeli ugovora - 28.01.2019.

Konkursna dokumentacija - 09.01.2019..

Poziv za podnošenje ponuda - 09.01.2019.

09. 01. 2019.01/2019Nabavka dobara – embrionisanih jaja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.02.2019.

Odluka o dodeli ugovora - 12.02.2019.

Konkursna dokumentacija - 09.01.2019..

Poziv za podnošenje ponuda - 09.01.2019.

04. 01. 2019.------Prethodna obaveštenja 2019Prethodno Obaveštenje - Nabavka ambalaže za potrebe proizvodnje

Prethodno Obaveštenje - Nabavka automatske blisterice

Prethodno Obaveštenje - Nabavka energenata

Prethodno Obaveštenje - Nabavka hemikalija

Prethodno Obaveštenje - Nabavka radova za potrebe usklađivanja sa zahtevima Dobre proizvođačke prakse (DPP)

Prethodno Obaveštenje - Nabavka reagenasa

Prethodno Obaveštenje - Nabavka usluga održavanja sistema i opreme

Prethodno Obaveštenje - Nabavka usluge rekonstrukcije sistema za proizvodnju, skladištenje i razvod tehničkih fluida za farmaceutsku proizvodnju

Prethodno Obaveštenje - Nabavka usluge servisiranja i popravke medicinske opreme i aparata

Prethodno Obaveštenje - Nabavka usluge tekućeg održavanja

26. 12. 2018.93/2018Nabavka usluge rekonstrukcije sistema za proizvodnju, skladištenje i razvod tehničkih fluida za farmaceutsku proizvodnju za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 29.01.2019.

Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 29.01.2019.

Notice of the bids submission deadline extension - 16.01.2019.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 16.01.2019.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.01.2019.

Notice of the bids submission deadline extension - 10.01.2019

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 10.01.2019.

Poziv za podnošenje ponuda - 26.12.2018.

Konkursna dokumentacija - 26.12.2018.

Invitation to bid - 26.12.2018.

Bidding documents - 26.12.2018.

27. 11. 2018.92/2018Nabavka dobara – nabavka energenata - mazuta za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.01.2019.

Odluka o dodeli ugovora - 20.12.2018.

Konkursna dokumentacija - 27.11.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 27.11.2018.

16. 11. 2018.91/2018Nabavka hrane (smeše) za ishranu laboratorijskih životinja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 24.12.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 24.12.2018.

Odluka o obustavi postupka - 06.12.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 04.12.2018.

Konkursna dokumentacija - 16.11.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 16.11.2018.

26. 10. 2018.90/2018Nabavka dobara - sredstava za održavanje higijene, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"Odluka o obustavi postupka - 13.11.2018.

Odluka o obustavi postupka - 07.11.2018.

Konkursna dokumentacija - 26.10.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 26.10.2018.

25. 10. 2018.89/2018Nabavka dobara – ambalaže za potrebe proizvodnje Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.12.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 27.11.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 25.10.2018.

Konkursna dokumentacija - 25.10.2018.

22. 10. 2018.88/2018Nabavka dobara – štampanog materijala, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 07.11.2018.

Odluka o obustavi postupka - 01.11.2018.

Konkursna dokumentacija - 22.10.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 22.10.2018.

09. 10. 2018.87/2018Nabavka hrane (smeše) za ishranu laboratorijskih životinja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 07.11.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 07.11.2018.

Odluka o obustavi postupka - 22.10.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 22.10.2018.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 17.10.2018.

Konkursna dokumentacija - 09.10.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 09.10.2018.

05. 10. 2018.86/2018Nabavka dobara –životinja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.11.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 02.11.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 10.10.2018.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 10.10.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 05.10.2018.

Konkursna dokumentacija - 05.10.2018.

02. 10. 2018.85/2018Nabavka usluge rekonstrukcije sistema za proizvodnju, skladištenje i razvod tehničkih fluida za farmaceutsku proizvodnju za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 09.11.2018.

Decision to terminate the procedure - 23.10.2018.

Odluka o obustavi postupka - 23.10.2018.

Change in Bidding documents - 11.10.2018.

Izmena konkursne dokumentacije - 11.10.2018.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 11.10.2018.

Notice of the bids submission deadline extension - 11.10.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 11.10.2018.

Clarification of bidding documents - 11.10.2018.

Konkursna dokumentacija - 02.10.2018.

Bidding documents - 02.10.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 02.10.2018.

Invitation to bid - 02.10.2018.

24. 09. 2018.82/2018Nabavka usluge etaloniranja, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 22.10.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 08.10.2018.

Konkursna dokumentacija - 24.09.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 24.09.2018.

16. 11. 2018.81/2018Nabavka usluge zbrinjavanja otpada, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ Odluka o obustavi postupka - 14.01.2019.

Odluka o dodeli ugovora - 14.01.2019.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 05.12.2018.

Konkursna dokumentacija - 16.11.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 16.11.2018.

28. 12. 2018.80/2018Nabavka usluge popravki i održavanja rashladnih uređaja na automobilima, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Odluka o dodeli ugovora - 16.01.2019.

Konkursna dokumentacija - 28.12.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 28.12.2018.

04. 09. 2018.79/2018Nabavka hrane (smeše) za ishranu laboratorijskih životinja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 14.09.2018.

Odluka o obustavi postupka - 13.09.2018

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 07.09.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 04.09.2018.

Konkursna dokumentacija - 04.09.2018.

02. 10. 2018.78/2018, 1Nabavka opreme za potrebe usklađivanja sa zahtevima Dobre proizvođačke prakse (DPP) i opreme za proizvodnju i kontrolu proizvoda za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 09.11.2018.

Izmena konkursne dokumentacije - 09.11.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 09.11.2018.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 05.11.2018.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 02.11.2018.

Izmena konkursne dokumentacije - 02.11.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 02.11.2018.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 25.10.2018.

Izmena konkursne dokumentacije - 25.10.2018.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 22.10.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 22.10.2018.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 19.10.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 19.10.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.10.2018.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 16.10.2018.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 08.10.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 08.10.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 04.10.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 02.10.2018.

Konkursna dokumentacija - 02.10.2018.

14. 12. 2018.78/2018, 2Nabavka opreme za potrebe usklađivanja sa zahtevima Dobre proizvođačke prakse (DPP) i opreme za proizvodnju i kontrolu proizvoda za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „TorlakObaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 16.01.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 16.01.2019.

Odluka o dodeli ugovora - 14.12.2018.

Odluka o obustavi postupka - 14.12.2018.

21. 09. 2018.77/2018Nabavka dobara – nabavka energenata za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 19.11.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 26.10.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 03.10.2018.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 03.10.2018.

Konkursna dokumentacija - 21.09.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 21.09.2018.

02. 08. 2018.76/2018Nabavka usluge reprezentacije, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o obustavi postupka - 31.08.2018.

Odluka o obustavi postupka - 14.08.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 02.08.2018.

Konkursna dokumentacija - 02.08.2018.

02. 08. 2018.75/2018Nabavka usluge popravki i održavanja rashladnih uređaja na automobilima, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 31.08.2018.

Odluka o obustavi postupka - 14.08.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 02.08.2018.

Konkursna dokumentacija - 02.08.2018.

01. 08. 2018.74/2018Nabavka usluge rekonstrukcije sistema za proizvodnju, skladištenje i razvod tehničkih fluida za farmaceutsku proizvodnju za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ Clarification of bidding documents - 03.09.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 03.09.2018.

Notice on extending the deadline for submission of bids- 03.09.2018.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 03.09.2018.

Clarification of bidding documents - 31.08.2018.

Change in Bidding documents - 31.08.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 31.08.2018.

Izmena konkursne dokumentacije - 31.08.2018

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 24.08.2018.

Clarification of bidding documents - 24.08.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 10.08.2018.

Clarification of bidding documents - 10.08.2018.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 10.08.2018.

Notice on extending the deadline for submission of bids- 10.08.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 03.08.2018.

Clarification of bidding documents - 03.08.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 01.08.2018.

Konkursna dokumentacija - 01.08.2018.

Invitation to bid - 01.08.2018.

Bidding documents - 01.08.2018.

01. 08. 2018.74/2018Nabavka usluge rekonstrukcije sistema za proizvodnju, skladištenje i razvod tehničkih fluida za farmaceutsku proizvodnju za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ Obaveštenje o obustavi postupka - 01.10.2018.

Odluka o obustavi postupka - 25.09.2018.

Izmena konkursne dokumentacije - 13.09.2018.

Change in Bidding documents - 13.09.2018.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 13.09.2018.

Notice of the extension of dedline for submission of bids - 13.09.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 13.09.2018.

Clarification of bidding documents - 13.09.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 07.09.2018.

Clarification of bidding documents - 07.09.2018.

Clarification of bidding documents - 05.09.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 05.09.2018.

Change in Bidding documents - 04.09.2018.

Izmena konkursne dokumentacije - 04.09.2018.

06. 08. 2018.73/2018Nabavka usluge održavanja zaštitne odeće zaposlenih, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 24.08.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 24.08.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 06.08.2018.

Konkursna dokumentacija - 06.08.2018.

17. 07. 2018.72/2018Nabavka usluge reprezentacije, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o obustavi postupka - 31.08.2018.

Odluka o obustavi postupka - 26.07.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 17.07.2018.

Konkursna dokumenacija - 17.07.2018.

11. 07. 2018.71/2018Nabavku male vrednosti, nabavka usluge izvođenja rekvalifikacije aparata za dijafiltraciju/ultrafiltraciju, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o zaključenom ugovoru -31.08.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 23.07.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 11.07.2018.

Konkursna dokumentacija - 11.07.2018.

11. 07. 2018.70/2018Nabavku male vrednosti, nabavka usluge popravki i održavanja rashladnih uređaja na automobilima, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 31.08.2018.

Odluka o obustavi postupka - 23.07.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 11.07.2018.

Konkursna dokumentacija - 11.07.2018.

29. 08. 2018.69/2018Habavka usluge protivpožarne zaštite, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 08.10.2018.

Izmena odluke o dodeli ugovora - 19.09.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 14.09.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 29.08.2018.

Konkursna dokumentacija - 29.08.2018.

06. 07. 2018.68/2018Nabavka dobara – šuške za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru -31.08.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 18.07.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 06.07.2018.

Konkursna dokumentacija - 06.07.2018.

24. 09. 2018.67/2018Nabavka usluge servisiranja i popravke medicinske opreme i aparata za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.12.2018.

Obaveštenje o obustavi postupka - 14.12.2018.

Odluka o obustavi postupka - 09.11.2018.

Odluka o dodeli ugovora za partije broj 1-7 i 9-21 - 09.11.2018.

Odluka o dodeli ugovora za partiju broj 8 - 01.11.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 05.10.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 05.10.2018.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 05.10.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 02.10.2018.

Konkursna dokumentacija - 24.09.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 24.09.2018.

20. 07. 2018.66/2018Nabavka dobara – reagenasa, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ Obaveštenje o obustavi postupka - 23.08.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.08.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 22.08.2018.

Odluka o obustavi postupka - 22.08.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 02.08.2018.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda - 02.08.2018.

Izmena konkursne dokumentacije - 02.08.2018.

Izmena konkursne dokumentacije - 30.07.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 30.07.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 20.07.2018.

Konkursna dokumentacija - 20.07.2018.

21. 06. 2018.65/2018Nabavka usluge izvođenja rekvalifikacije aparata za dijafiltraciju/ultrafiltraciju, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o obustavi postupka - 31.08.2018.

Odluka o obustavi postupka - 02.07.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 21.06.2018.

Konkursna dokumentacija - 21.06.2018.

25. 06. 2018.64/2018Nabavka dobara – sredstava za održavanje higijene, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Ovaveštenje o obustavi postupka - 23.07.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.07.2018.

Odluka o obustavi postupka - 04.07.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 04.07.2018.

Konkursna dokumentacija - 25.06.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 25.06.2018.

19. 06. 2018.63/2018Nabavka usluge reprezentacije, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Ovaveštenje o obustavi postupka - 23.07.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.07.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 02.07.2018.

Odluka o obustavi postupka - 02.07.2018

Poziv za podnošenje ponuda - 19.06.2018.

Konkursna dokumentacija - 19.06.2018.

18. 06. 2018.62/2018Nabavka usluge popravki i održavanja rashladnih uređaja na automobilima, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 23.07.2018.

Odluka o obustavi postupka - 02.07.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 18.06.2018.

Konkursna dokumentacija - 18.06.2018.

31. 05. 2018.61/2018Nabavka dobara - potrošnog sanitetskog materijala za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"Ovaveštenje o obustavi postupka - 23.07.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.07.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 15.06.2018.

Odluka o obustavi postupka - 15.06.2018.

Konkursna dokumentacija - 31.05.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 31.05.2018.

13. 06. 2018.60/2018Nabavka usluga popravke termotehničkih instalacija i baždarenje ventila za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 18.09.2018.

Odluka o dodeli ugovora za partiju jedan - 13.09.2018.

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 04.07.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 28.06.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 13.06.2018.

Konkursna dokumentacija - 13.06.2018.

28. 05. 2018.59/2018Nabavka dobara - otprašene šuške za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 06.07.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 15.06.2018.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 30.05.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 30.05.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 28.05.2018.

Konkursna dokumentacija - 28.05.2018.

31. 05. 2018.58/2018Nabavka dobara - hemikalija za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"Obaveštenje o obustavi postupka - 31.08.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 31.08.2018.

Odluka o obustavi postupka -13.07.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 13.07.2018.

Konkursna dokumentacija - 31.05.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 31.05.2018.

29. 05. 2018.57/2018Nabavka dobara - standarda za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"Obaveštenje o obustavi postupka - 06.07.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 06.07.2018.

Odluka o obustavi postupka - 07.06.2018

Odluka o dodeli ugovora - 07.06.2018.

Konkursna dokumentacija - 29.05.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 29.05.2018.

01. 06. 2018.56/2018Nabavka dobara – laboratorijske plastike, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o obustavi postupka - 31.08.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 31.08.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 27.06.2018.

Odluka o obustavi postupka - 27.06.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 07.06.2018.

Izmena konkursne dokumentacije - 07.06.2018.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 07.06.2018.

Konkursna dokumentacija - 01.06.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 01.06.2018.

16. 05. 2018.55/2018Nabavka dobara – filtera za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o obustavi postupka - 28.09.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 28.09.2018.

Odluka o obustavi postupka - 13.07.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 13.07.2018.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 08.06.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 08.06.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 04.06.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 16.05.2018.

Konkursna dokumentacija - 16.05.2018.

10. 05. 2018.54/2018Nabavka usluge reprezentacije, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o obustavi postupka- 12.06.2018.

Odluka o obustavi postupka - 18.05.2018.

Konkursna dokumentacija - 10.05.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 10.05.2018.

18. 05. 2018.53/2018Nabavka usluge održavanja programa Heliant, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 04.07.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 29.05.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 18.05.2018.

Konkursna dokumentacija - 18.05.2018.

30. 04. 2018.51/2018Nabavka usluge izvođenja kvalifikacije / rekvalifikacije sistema za proizvodnju, skladištenje i distribuciju čistog komprimovanog vazduha, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 12.06.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 17.05.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 30.04.2018.

Konkursna dokumentacija - 30.04.2018.

08. 05. 2018.50/2018Nabavka dobara – aditiva, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 17.12.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 17.12.2018.

Odluka o obustavi postupka za partiju jedan - 10.12.2018.

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava ponuđača - 14.08.2018.

Izmena konkursne dokumentacije - 07.08.2018.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 07.08.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 06.07.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 29.05.2018.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 15.05.2018.

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 15.05.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 14.05.2018.

Izmena konkursne dokumentacije - 14.05.2018.

Konkursna dokumentacija - 08.05.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 08.05.2018.

04. 05. 2018.49/2018Nabavka polaznih bioloških sirovina za proizvodnju ekstrakata alergena, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o obustavi postupka - 06.07.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 06.07.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 05.06.2018.

Odluka o obustavi postupka - 05.06.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 15.05.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 04.05.2018.

Konkursna dokumentacija - 04.05.2018.

23. 04. 2018.48/2018Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 01.06.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 17.05.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 04.05.2018.

Izmena konkursne dokumentacije - 04.05.2018.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 04.05.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 27.04.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 26.04.2018.

Izmena konkursne dokumentacije - 26.04.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 26.04.2018.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda - 26.04.2018.

Konkursna dokumentacija - 23.04.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 23.04.2018.

26. 04. 2018.47/2018Nabavka usluge reprezentacije, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o obustavi postupka - 12.06.2018

Odluka o obustavi postupka - 04.05.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 30.04.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 26.04.2018.

Konkursna dokumentacija - 26.04.2018.

27. 04. 2018.46/2018Nabavka usluga održavanja programa „UPIS“ za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 12.06.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 08.05.2018.

Konkursna dokumentacija - 27.04.2018.

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda - 27.04.2018.

27. 04. 2018.45/2018Nabavka usluga osiguranja imovine i lica za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 12.06.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 17.05.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 04.05.2018.

Konkursna dokumentacija - 27.04.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 27.04.2018.

11. 04. 2018.44/2018Nabavka usluge reprezentacije, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o obustavi postupka - 25.04.2018.

Odluka o obustavi postupka - 20.04.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 11. 04.2018.

Konkursna dokumentacija - 11.04.2018.

17. 04. 2018.43/2018Nabavka dobara – ambalaže za potrebe proizvodnje Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o obustavi postupka - 23.07.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru- 23.07.2018.

Odluka o obustavi postupka - 29.06.2018.

Decision on suspension of proceedings- 29.06.2018

Odluka o dodeli ugovora - 29.06.2018

Decision on awarding a contract - 29.06.2018.

Izmena konkursne dokumentacije - 14.06.2018.

Change in Bidding documents - 14.06.2018.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 14.06.2018.

Notice of the bids submission deadline extension - 14.06.2018.

Izmena konkursne dokumentacije - 04.06.2018.

Change in Bidding documents - 04.06.2018.

Notice of the bids submission deadline extension - 24.05.2018.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 24.05.2018.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 16.05.2018.

Notice of the bids submission deadline extension - 16.05.2018.

Konkursna dokumentacija - 17.04.2018.

Bidding documents - 17.04.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 17.04.2018.

Invitation to bid - 17.04.2018.

23. 03. 2018.42/2018Nabavka dobara – potrošnog sanitetskog materijala, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 15.05.2018.

Obaveštenje o obustavi postupka -

Odluka o dodeli ugovora - 16.04.2018.

Odluka o obustavi postupka - 16.04.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 23.03.2018.

Konkursna dokumentacija - 23.03.2018.

15. 03. 2018.41/2018Nabavka dobara - gasova, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 03.05.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 26.03.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 15.03.2018.

Konkursna dokumentacija - 15.03.2018.

15. 03. 2018.40/2018Nabavka dobara –životinja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 04.05.2018.

Obaveštenje o obustavi postupka - 04.05.2018.

Odluka o obustavi postupka - 27.03.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 27.03.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 15.03.2018.

Konkursna dokumentacija - 15.03.2018.

08. 03. 2018.39/2018Nabavka dobara – slame, sena, ovsa, cvekle, kupusa i šargarepe za ishranu životinja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 25.04.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.04.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 16.03.2018.

Odluka o obustavi postupka - 16.03.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 08.03.2018.

Konkursna dokumentacija - 08.03.2018.

05. 03. 2018.38/2018Nabavka usluge etaloniranja, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 25.04.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.04.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 16.03.2018.

Odluka o obustavi postupka - 16.03.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 05.03.2018.

Konkursna dokumentacija - 05.03.2018.

27. 03. 2018.37/2018Nabavka usluge reprezentacije, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Ovaveštenje o obustavi postupka - 03.05.2018.

Odluka o obustavi postupka - 29.03.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 21.03.2018.

Konkursna dokumentacija - 21.03.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 27.03.2018.

22. 02. 2018.36/2018Nabavka usluge resertifikacije ISO standarda – nadzorna provera, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 03.05.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 05.03.2018.

Konkursna dokumentacija - 22.02.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 22.02.2018.

19. 02. 2018.35/2018Nabavka dobara – nabavka energenata za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.04.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 06.03.2018.

Konkursna dokumentacija - 19.02.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 19.02.2018.

13. 02. 2018.34/2018Nabavka dobara – reagenasa, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 03.05.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 01.03.2018.

Konkursna dokumentacija - 13.02.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 13.02.2018.

13. 02. 2018.33/2018Nabavka dobara – raznovrsnih rezervnih delova za opremu i sisteme i delova od prohroma za proizvodnu opremu, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 19.03.2018.

Obaveštenje o obustavi postupka - 19.03.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 22.02.2018.

Odluka o obustavi postupka - 22.02.2018.

Konkursna dokumentacija - 13.02.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 13.02.2018.

27. 04. 2018.32/2018Nabavka usluga servisiranja voznog parka sa zamenom rezervnih delova za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 04.06.2018.

Izmena odluke o dodeli ugovora - 22.05.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 17.05.2018.

Konkursna dokumentacija - 27.04.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 27.04.2018.

27. 03. 2018.31/2018Nabavka usluge resertifikacije ISO standarda – resertifikaciona provera, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 15.05.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 12.04.2018.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 30.03.2018.

Izmena konkursne dokumentacije - 29.03.2018.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 29.03.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 27.03.2018.

Konkursna dokumentacija - 27.03.2018.

02. 02. 2018.30/2018Nabavka usluge resertifikacije ISO standarda – nadzorna provera, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o obustavi postupka - 20.02.2018.

Odluka o obustavi postupka - 13.02.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 02.02.2018.

Konkursna dokumentacija - 02.02.2018.

18. 01. 2018.26/2018Nabavka usluge održavanja higijene za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 19.03.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 20.02.2018.

Izmena konkursne dokumentacije - 18.01.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 18.01.2018.

Konkursna dokumentacija - 18.01.2018.

07. 06. 2018.23/2018Nabavka usluge popravke i održavanja rashladnih uređaja, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.07.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 27.06.2018.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 14.06.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 11.06.2018.

Konkursna dokumentacija - 08.06.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 08.06.2018.

19. 06. 2018.22/2018Nabavka usluga održavanja sistema i opreme za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ Obaveštenje o obustavi postupka - 25.07.2018.

Obaveštenje o zaključenju ugovora - 25.07.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 24.07.2018.

Odluka o obustavi postupka - 24.07.2018.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda - 02.07.2018.

Izmena konkursne dokumentacije - 02.07.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 02.07.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 19.06.2018.

Konkursna dokumentacija - 19.06.2018.

05. 02. 2018.21/2018Nabavka usluge osiguranja vozila za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 12.03.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 14.02.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 05.02.2018.

Konkursna dokumentacija - 05.02.2018.

20. 07. 2018.20/2018Nabavka usluge zbrinjavanja otpada, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ Obaveštenje o obustavi postupka - 28.08.2018.

Odluka o obustavi postupka - 27.08.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 08.08.2018.

Izmena konkursne dokumentacije - 03.08.2018.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 03.08.2018.

Izmena konkursne dokumentacije - 01.08.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 30.07.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 20.07.2018.

Konkursna dokumentacija - 20.07.2018.

10. 04. 2018.19/2018Nabavka opreme za potrebe usklađivanja sa zahtevima Dobre proizvođačke prakse (DPP) u Institutu za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.07.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 27.06.2018.

Notice of the bids submission deadline extension - 30.05.2018.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 30.05.2018.

Change in Bidding documents - 30.05.2018.

Izmena konkursne dokumentacije - 30.05.2018

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 29.05.2018.

Change in Bidding documents - 24.05.2018.

Izmena konkursne dokumentacije - 24.05.2018.

10. 04. 2018.19/2018Nabavka opreme za potrebe usklađivanja sa zahtevima Dobre proizvođačke prakse (DPP) u Institutu za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 24.05.2018.

Notice of the bids submission deadline extension - 24.05.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 24.05.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 21.05.2018.

Notice of the bids submission deadline extension - 16.05.2018.

Izmena konkursne dokumentacije - 16.05.2018.

Change in Bidding documents - 16.05.2018.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 16.05.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.05.2018.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 15.05.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 14.05.2018.

Izmena konkursne dokumentacije - 09.05.2018.

Change in Bidding documents - 09.05.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 07.05.2018.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 27.04.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 27.04.2018.

Invitation to bid - 10.04.2018.

Bidding documents - 10.04.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 10.04.2018.

Konkursna dokumentacija - 10.04.2018.

01. 10. 2018.17/2018Nabavka rashladne opreme za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Odluka o dodeli ugovora - 11.10.2018.

Konkursna dokumentacija - 01.10.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 01.10.2018.

19. 01. 2018.16/2018Nabavka dobara – raznovrsnih rezervnih delova za opremu i sisteme i delova od prohroma za proizvodnu opremu, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 19.03.2018.

Obaveštenje o obustavi postupka - 19.03.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 30.01.2018.

Odluka o obustavi postupka - 30.01.2018.

Konkursna dokumentacija - 19.01.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 19.01.2018.

09. 02. 2018.14/2018Nabavka dobara – standarda, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 19.03.2018.

Obaveštenje o obustavi postupka - 19.03.2018.

Odluka o obustavi postupka - 26.02.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 26.02.2018.

Konkursna dokumentacija - 09.02.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 09.02.2018.

02. 02. 2018.13/2018Nabavka dobara – ambalaže za potrebe proizvodnje Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 29.03.2018.

Obaveštenje o obustavi postupka - 29.03.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 09.03.2018.

Odluka o obustavi postupka - 09.03.2018.

Notice of the bids submission deadline extension - 27.02.2018.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 27.02.2018.

Clarification of bidding documents - 27.02.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 27.02.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 14.02.2018.

Clarification of bidding documents - 14.02.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 02.02.2018.

Invitation to bid - 02.02.2018.

Konkursna dokumentacija - 02.02.2018.

Bidding documents - 02.02.2018.

06. 03. 2018.12/2018Nabavka dobara – nabavka hemikalija u svemu prema specifikaciji i drugim zahtevima naručioca iz ove konkursne dokumentacije Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 17.05.2018.

Obaveštenje o obustavi postupka - 17.05.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 12.04.2018.

Odluka o obustavi postupka - 12.04.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.03.2018.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 16.03.2018.

Izmena konkursne dokumentacije - 16.03.2018.

Konkursna dokumentacija - 06.03.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 06.03.2018.

08. 01. 2018.11/2018Nabavka dobara – nabavka fertilnih (oplođenih) SPF jaja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o obustavi postupka - 19.03.2018.

Odluka o obustavi postupka - 09.02.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 08.01.2018.

Konkursna dokumentacija - 08.01.2018.

14. 02. 2018.10/2018Nabavka dobara – potrošnog sanitetskog materijala, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o закљученом уговору - 03.05.2018.

Obaveštenje o obustavi postupka - 03.05.2018.

Odluka o obustavi postupka - 21.03.2018.

Odluka o obustavi postupka - 06.03.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 06.03.2018.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 20.02.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.02.2018.

Konkursna dokumentacija - 14.02.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 14.02.2018.

19. 01. 2018.09/2018Nabavka dobara – laboratorijske plastike, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.04.2018.

Obaveštenje o obustavi postupka - 25.04.2018.

Izmena odluke o dodeli ugovora - 07.03.2018.

Izmena odluke o obustavi postupka - 07.03.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 20.02.2018.

Odluka o obustavi postupka - 20.02.2018.

Izmena konkursne dokumentacije - 25.01.2018.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 25.01.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 25.01.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 19.01.2018.

Konkursna dokumentacija - 19.01.2018.

27. 04. 2018.08/2018Nabavka dobara – štampanog materijala, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o obustavi postupka - 12.06.2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 12.06.2018

Odluka o dodeli ugovora - 15.05.2018.

Odluka o obustavi postupka - 15.05.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 27.04.2018.

Konkursna dokumentacija - 27.04.2018.

22. 02. 2018.07/2018Nabavka dobara – slame, sena, ovsa, cvekle, kupusa i šargarepe za ishranu životinja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 14.03.2018.

Odluka o obustavi postupka - 02.03.2018.

Konkursna dokumentacija - 22.02.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 22.02.2018.

12. 02. 2018.06/2018Nabavka dobara – nabavka radne odeće, obuće i ostale HTZ opreme za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o закљученом уговору - 16.03.2018.

Obaveštenje o obustavi postupka - 16.03.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 01.03.2018.

Odluka o obustavi postupka - 01.03.2018.

Izmena konkursne dokumentacije - 14.02.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 14.02.2018.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 14.02.2018.

Konkursna dokumentacija - 12.02.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 12.02.2018.

18. 05. 2018.05/2018Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 06.07.2018.

Obaveštenje o obustavi postupka - 06.07.2018.

Odluka o obustavi postupka - 06.06.2018

Odluka o dodeli ugovora - 06.06.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 21.05.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 18.05.2018.

Konkursna dokumentacija - 18.05.2018.

15. 01. 2018.04/2018Nabavka dobara – filtera za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o obustavi postupka - 26.04.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 26.04.2018.

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 30.03.2018.

Izmena i dopuna odluke o dodeli ugovora - 22.03.2018.

Izmena i dopuna odluke o obustavi postupka - 22.03.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 12.03.2018.

Odluka o obustavi postupka - 12.03.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 08.02.2018.

Izmena konkursne dokumentacije - 05.02.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 29.01.2018.

Izmena konkursne dokumentacije - 25.01.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 25.01.2018.

Izmena konkursne dokumentacije - 19.01.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 15.01.2018.

Konkursna dokumentacija - 15.01.2018.

05. 01. 2018.03/2018Nabavka dobara – embrionisanih jaja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 19.03.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 19.02.2018.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 05.02.2018.

Izmena konkursne dokumentacije - 26.01.2018.

Poziv za podnošenje poduda - 03.01.2018.

Konkursna dokumentacija - 03.01.2018.

18. 01. 2018.02/2018Nabavka usluge etaloniranja, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 30.03.2018.

Obaveštenje o obustavi postupka - 30.03.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 12.02.2018.

Odluka o obustavi postupka - 12.02.2018.

Одлука о измени одлуке о додели уговора - 12.02.2018.

Одлука о измени одлуке о обустави поступка - 12.02.2018.

Izmena konkursne dokumentacije - 29.01.2018.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 29.01.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 29.01.2018.

Izmena konkursne dokumentacije - 26.01.2018.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 26.01.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 26.01.2018.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 22.01.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 22.01.2018.

Izmena konkursne dokumentacije - 22.01.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 18.01.2018.

Konkursna dokumentacija - 18.01.2018.

04. 01. 2018.01/2018Nabavka usluge izvođenja kvalifikacije / rekvalifikacije opreme i sistema, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o obustavi postupka - 19.03.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 19.03.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 09.02.2018.

Odluka o obustavi postupka - 09.02.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 25.01.2018

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 22.01.2018

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 22.01.2018

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.01.2018.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 18.01.2018.

Izmena konkursne dokumentacije - 18.01.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 12.01.2018.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 12.01.2018.

zmena konkursne dokumentacije - 12.01.2018.

Izmena konkursne dokumentacije - 11.01.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 11.01.2018.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda - 11.01.2018.

Konkursna dokumentacija - 04.01.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 04.01.2018.

05. 01. 2018.------Prethodna obaveštenjaPrethodno obaveštenje - nabavka ambalaže

Prethodno obaveštenje - nabavka energenata

Prethodno obaveštenje - nabavka hemikalija

Prethodno obaveštenje - nabavka opreme za usklađivanje sa smernicama DPP

Prethodno obaveštenje - nabavka polaznih bioloških sirovina za proizvodnju alergena

Prethodno obaveštenje - nabavka radova za usklađivanje sa smernicama DPP

Prethodno obaveštenje - nabavka reagenasa

Prethodno obaveštenje - nabavka usluge i radova Odsek za medijume i rastvore

Prethodno obaveštenje - nabavka usluge izrade projekata

Prethodno obaveštenje - nabavka usluge održavanja i popravke medicinske opreme i aparata

Prethodno obaveštenje - nabavka usluge održavanja sistema i opreme

Prethodno obaveštenje - nabavka usluge tekućeg održavanja

Prethodno obaveštenje - nabavka usluge zbrinjavanja otpada

Prethodno obaveštenje - oprema za proizvodnju i kontrolu proizvoda

01. 12. 2017.82/2017Nabavka dobara - raznovrsnih rezervnih delova za opremu i sisteme i delova od prohroma za proizvodnu opremu za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o obustavi postupka - 09.02.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 09.02.2018.

Odluka o obustavi postupka - 10.01.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 10.01.2018.

Izmena konkursne dokumentacije - 14.12.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 01.12.2017.

Konkursna dokumentacija - 01.12.2017.

30. 11. 2017.81/2017Nabavka usluga protivpožarne zaštite – pregled i ispitivanje električnih instalacija, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 26.12.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 11.12.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 30.11.2017.

Konkursna dokumentacija - 30.11.2017.

27. 12. 2017.80/2017Nabavka dobara - hemikalija za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 03.05.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 29.01.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 27.12.2017.

Konkursna dokumentacija - 27.12.2017.

01. 12. 2017.79/2017Nabavka usluge izrade projekata za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak" Obaveštenje o obustavi postupka - 21.12.2017

Odluka o obustavi postupka - 15.12.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 01.12.2017.

Konkursna dokumentacija - 01.12.2017.

15. 11. 2017.78/2017Nabavka dobara –laboratorijske plastike za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o obustavi postupka - 22.12.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 22.12.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 04.12.2017.

Odluka o obustavi postupka - 04.12.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 15.11.2017.

Konkursna dokumentacija - 15.11.2017.

15. 11. 2017.77/2017Nabavka usluga protivpožarne zaštite – pregled i ispitivanje električnih instalacija, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o obustavi postupka - 30.11.2017.

Odluka o obustavi postupka - 24.11.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 15.11.2017.

Konkursna dokumentacija - 15.11.2017.

15. 11. 2017.76/2017Nabavka dobara – filtera, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 08.12.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 28.11.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.11.2017.

Konkursna dokumentacija - 15.11.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 15.11.2017.

28. 12. 2017.75/2017Nabavka usluge špedicije i avio transporta za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 06.02.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 15.01.2018.

Poziv za podnošenje ponuda - 28.12.2017.

Konkursna dokumentacija - 28.12.2017.

17. 11. 2017.74/2017Nabavka dobara - reagenasa za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o obustavi postupka - 12.02.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 12.02.2018.

Odluka o dodeli ugovora - 10.01.2018.

Odluka o obustavi postupka - 10.01.2018.

Poziv za podnošenje poduda - 17.11.2017.

Konkursna dokumentacija - 17.11.2017.

10. 10. 2017.73/2017Nabavka životinja – konja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 20.11.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 13.11.2017.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 23.10.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 10.10.2017.

Konkursna dokumentacija - 10.10.2017.

09. 11. 2017.72/2017Nabavka dobara – potrošnog tehničkog materijala za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.12.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 27.11.2017.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 15.11.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 09.11.2017.

Konkursna dokumentacija - 09.11.2017.

25. 09. 2017.71/2017Nabavka dobara – nabavka energenata za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.11.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 26.10.2017.

Izmena konkursne dokumentacije - 10.10.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 25.09.2017.

Konkursna dokumentacija - 25.09.2017.

30. 08. 2017.68/2017Javna nabavka usluga softverske podrške i produženja licence informacionog sistema „UPIS“ i nadogradnje za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.08.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 08.09.2017.

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 30.08.2017.

Konkursna dokumentacija - 30.08.2017.

23. 09. 2017.67/2017Nabavka životinja – konja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o obustavi postupka - 10.10.2017.

Odluka o obustavi postupka - 02.10.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 23.09.2017.

Konkursna dokumentacija - 23.09.2017.

24. 08. 2017.66/2017Nabavka usluge protivpožarne zaštite za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”, Vojvode Stepe 458, BeogradObaveštenje o zaključenom ugovoru - 10.10.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 11.09.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 29.08.2017.

Izmena konkursne dokumentacije - 29.08.2017.

Obave[tenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 29.08.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 24.08.2017.

Konkursna dokumentacija - 24.08.2017.

29. 08. 2017.65/2017Nabavka dobara – nabavka fertilnih (oplođenih) SPF jaja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ Obaveštenje o obustavi postupka - 10.10.2017.

Odluka o obustavi postupka - 29.09.2017.

The decision to suspend the proceedings - 29.09.2017.

Invitation to bid - 29.08.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 29.08.2017

Bidding documents - 29.08.2017.

Kokursna dokumentacija - 29.08.2017.

09. 08. 2017.64/2017Nabavka usluge izvođenja rekvalifikacije opreme i sistema za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 31.08.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 18.08.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 09.08.2017.

Konkursna dokumentacija - 09.08.2017.

04. 09. 2017.63/2017Nabavka dobara - hemikalija za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o zaljučenom ugovoru - 21.11.2017.

Obaveštenje o obustavi postupka - 21.11.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 26.10.2017.

Odluka o obustavi postupka - 26.10.2017.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 03.10.2017.

Izmena konkursne dokumentacije - 25.09.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 25.09.2017.

Konkursna dokumentacija - 04.09.2017.

Poziv za podnosenje ponuda - 04.09.2017.

02. 08. 2017.61/2017Nabavka usluga zdravstvenih pregleda zaposlenih za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.09.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 24.08.2017.

Izmena konkursne dokumentacije - 03.08.2017.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 03.08.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 02.08.2017.

Konkursna dokumentacija - 02.08.2017.

14. 07. 2017.60/2017Nabavka laboratorijske plastike za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 11.08.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - .11.08.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 28.07.2017.

Odluka o obustavi postupka - 28.07.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 14.07.2017.

Konkursna dokumentacija - 14.07.2017.

15. 08. 2017.59/2017 Nabavka dobara – slame, lucerke, cvekle, kupusa, šargarepe za ishranu životinja i šuške za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.09.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 31.08.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 15.08.2017.

Konkursna dokumentacija - 15.08.2017.

13. 07. 2017.58/2017Nabavka usluga održavanja zaštitne odeće zaposlenih za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.08.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 28.07.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 13.07.2017.

Konkursna dokumentacija - 13.07.2017.

22. 06. 2017.57/2017Nabavka dobara – nabavka energenata za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 31.08.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 28.07.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 22.06.2017.

Konkursna dokumentacija - 22.06.2017.

27. 06. 2017.56/2017Nabavka raznovrsnih delova za opremu i sisteme i delova od prohroma za proizvodnu opremu za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o obustavi postupka - 31.08.2017.

Odluka o obustavi postupka - 28.07.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 27.06.2017.

Konkursna dokumentacija - 27.06.2017.

22. 06. 2017.55/2017Nabavka polaznih bioloških sirovina za proizvodnju ekstrakata alergena za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o obustavi postupka - 16.08.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 16.08.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 26.07.2017.

Odluka o obustavi postupka - 26.07.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 11.07.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 22.06.2017.

Konkursna dokumentacija - 22.06.2017.

02. 08. 2017.54/2017Nabavka dobara – nabavka reagenasa za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o obustavi postupka - 30.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru- 30.10.2017.

Izmena odluke o dodeli ugovora- 06.10.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 02.10.2017.

Odluka o obustavi postupka - 02.10.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 30.08.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 28.08.2017.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda - 28.08.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 23.08.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.08.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 02.08.2017.

Konkursna dokumentacija - 02.08.2017.

07. 06. 2017.53/2017Nabavka hrane (smeše) za ishranu laboratorijskih životinja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.07.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 23.06.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 12.06.2017.

Konkursna dokumentacija - 07.06.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 07.06.2017.

30. 05. 2017.52/2017Nabavka dobara, otprašene šuške za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 07.07.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 16.06.2017..

Poziv za podnošenje ponuda - 30.05.2017.

Konkursna dokumentacija - 30.05.2017.

01. 06. 2017.51/2017Nabavka filtera za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o obustavi postupka - 11.07.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.07.2017.

Odluka o obustavi postupka - 23.06.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 23.06.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 01.06.2017.

Konkursna dokumentacija - 01.06.2017.

02. 06. 2017.50/2017Nabavka usluge etaloniranja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o obustavi postupka - 24.07.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 24.07.2017.

Odluka o obustavi postupka - 06.07.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 06.07.2017.

Konkursna dokumentacija - 02.06.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 02.06.2017.

23. 05. 2017.49/2017Nabavka usluga održavanja računovodstveno-finansijskih programa za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 19.06.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 01.06.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 23.05.2017.

Konkursna dokumentacija - 23.05.2017.

16. 05. 2017.48/2017Nabavka dobara - hemikalija za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 28.07.2017.

Obaveštenje o obustavi postupka - 28.07.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 07.07.2017.

Odluka o obustavi postupka - 07.07.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 12.06.2017.

Izmena konkursne dokumentacije - 25.05.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 25.05.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 16.05.2017.

Konkursna dokumentacija - 16.05.2017.

24. 05. 2017.46/2017Nabavka hrane (smeše) za ishranu laboratorijskih životinja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 19.06.2017

Odluka o obustavi postupka - 01.06.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 24.05.2017.

Konkursna dokumentacija - 24.05.2017.

26. 05. 2017.45/2017Nabavka laboratorijske plastike za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 14.07.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.07.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 19.06.2017.

Odluka o obustavi postupka - 19.06.2017.

Izmena konkursne dokumentacije - 02.06.2017.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda - 02.06.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 02.06.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 26.05.2017.

Konkursna dokumentacija - 26.05.2017.

05. 05. 2017.44/2017Nabavka usluga popravki i održavanja rashladnih uređaja na automobilima (termoking) za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 31.05.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 19.05.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 05.05.2017.

Konkursna dokumentacija - 05.05.2017.

12. 05. 2017.43/2017Nabavka dobara, otprašene šuške za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o obustavi postupka - 31.05.2017.

Odluka o obustavi postupka - 23.04.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 12.05.2017.

Konkursna dokumentacija - 12.05.2017.

07. 06. 2017.42/2017Nabavka usluga popravke termotehničkih instalacija i baždarenje ventilaza potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 07.07.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 21.06.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 07.06.2017.

Konkursna dokumentacija - 07.06.2017.

12. 05. 2017.40/2017Nabavka aditiva za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 19.06.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 29.05.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 12.05.2017.

Konkursna dokumentacija - 12.05.2017.

05. 07. 2017.39/2017Nabavka usluga zbrinjavanja otpada za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o obustavi postupka - 07.09.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 07.09.2017.

Odluka o obustavi postupka -11.08.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 11.08.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 05.07.2017.

Konkursna dokumentacija - 05.07.2017.

11. 04. 2017.38/2017Nabavka usluge etaloniranja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o obustavi postupka - 16.05.2017.

Odluka o obustavi postupka - 28.04.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.04.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 11.04.2017.

Konkursna dokumentacija -11.04.2017.

04. 05. 2017.37/2017Nabavka usluga osiguranja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 01.06.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 23.05.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 04.05.2017.

Konkursna dokumentacija - 04.05.2017.

25. 04. 2017.36/2017Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 31.05.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 12.05.2017.

Izmena konkursne dokumentacije - 03.05.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 03.05.2017.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 03.05.2017.

Konkursna dokumentacija - 25.04.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 25.04.2017.

05. 04. 2017.35/2017Nabavka štampanog materijala za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 12.05.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 18.04.2017.

Konkursna dokumentacija - 05.04.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 05.04.2017.

07. 04. 2017.34/2017Nabavka životinja zmija za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 27.04.2017.

Odluka o obustavi postupka - 19.04.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 07.04.2017.

Konkursna dokumentacija - 07.04.2017.

22. 03. 2017.33/2017Nabavka usluge etaloniranja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o obustavi postupka - 11.04.2017.

Odluka o obustavi postupka - 31.03.2017

Poziv za podnošenje ponuda - 22.03.2017.

Konkursna dokumentacija - 22.03.2017.

12. 07. 2017.32/2017Nabavka usluga protivpožarne zaštite za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o obustavi postupka - 16.08.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - .16.08.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 28.07.2017.

Odluka o obustavi postupka - 28.07.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 12.07.2017.

Konkursna dokumentacija - 12.07.2017.

13. 10. 2017.31/2017Nabavka raznovrsne laboratorijske i proizvodne opreme i pribora za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o obustavi postupka - 01.02.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 01.02.2018.

Одлука о измени одлуке о обустави поступка - 29.12.2017.

Одлука о измени одлуке о додели уговора - 29.12.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 25.12.2017.

Odluka o obustavi postupka - 25.12.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 22.11.2017.

Izmena konkursne dokumentacije - 17.11.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 17.11.2017.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 17.11.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 13.11.2017.

Izmena konkursne dokumentacije - 13.11.2017.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 13.11.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 09.11.2017.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 09.11.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 03.11.2017.

Izmena konkursne dokumentacije - 23.10.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 23.10.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 13.10.2017.

Konkursna dokumentacija - 13.10.2017.

12. 04. 2017.30/2017Nabavka dobara – embrionisanih jaja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 19.06.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 30.05.2017.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda - 19.05.2017.

Izmena konkursne dokumentacije - 10.05.2017.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 10.05.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 12.04.2017.

Konkursna dokumentacija - 12.04.2017.

22. 06. 2017.29/2017Nabavka potrošnog sanitetskog materijala za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 31.07.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 31.07.2017.

Odluka o obustavi postupka - 06.07.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 06.07.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 22.06.2017.

Konkursna dokumentacija - 22.06.2017.

09. 03. 2017.28/2017Nabavka usluga reprezentacije za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 11.04.2017.

Izmena konkursne dokumentacije - 11.04.2017.

Odluka o obustavi postupka - 27.03.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 27.03.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 09.03.2017.

Konkursna dokumentacija - 09.03.2017.

30. 03. 2017.25/2017Nabavka filtera za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 01.06.2017.

Obaveštenje o obustavi postupka - 01.06.2017.

Odluka o obustavi postupka - 20.04.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 20.04.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 30.03.2017

Konkursna dokumentacija - 30.03.2017.

15. 03. 2017.24/2017Nabavka štampanog materijala za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka -11.04.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.04.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 24.03.2017.

Odluka o obustavi postupka - 24.03.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.03.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 15.03.2017.

Konkursna dokumentacija - 15.03.2017.

13. 03. 2017.23/2017Nabavka dobara - gasova za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.04.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 24.03.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 13.03.2017.

Konkursna dokumentacija - 13.03.2017.

30. 03. 2017.22/2017Nabavka dobara, radne odeće i ostale htz opreme za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 01.06.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 24.04.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 07.04.2017.

Izmena konkursne dokumentacije - 04.04.2017.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 04.04.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 03.04.2017.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 03.04.2017.

Konkursna dokumentacija - 30.03.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 30.03.2017.

02. 03. 2017.21/2017Nabavka standarda za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 11.04.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.04.2017.

Odluka o obustavi postupka - 16.03.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 16.03.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 02.03.2017.

Konkursna dokumentacija -02.03.2017.

25. 08. 2017.19/2017Nabavka usluge servisiranja i popravke medicinske opreme i aparata za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ Obaveštenje o zaljučenom ugovoru - 16.11.2017.

Obaveštenje o obustavi postupka - 16.11.2017.

Odluka o obustavi postupka - 20.10.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 20.10.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 21.09.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 08.09.2017.

izmena konkursne dokumentacije - 01.09.2017

Poziv za podnošenje ponuda - 25.08.2017.

Konkursna dokumentacija - 25.08.2017.

28. 03. 2017.18/2017Nabavka usluga održavanja sistema i opreme za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“, Vojvode Stepe broj 458Obaveštenje o obustavi postupka - 11.07.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.07.2017.

Odluka o obustavi postupka - 30.05.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 30.05.2017.

Izmena konkursne dokumentacije - 24.04.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 24.04.2017.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 24.04.2017.

Izmena konkursne dokumentacije - 10.04.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 10.04.2017.

Izmena konkursne dokumentacije - 31.03.2017.

Konkursna dokumentacija - 28.03.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 28.03.2017.

17. 03. 2017.17/2017Nabavka dobara - raznovrsnih rezervnih delova za opremu i sisteme i delova od prohroma za proizvodnu opremu za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o obustavi postupka - 31.05.2017.

Odluka o obustavi postupka - 04.05.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 04.05.2017.

Izmena konkursne dokumentacije - 07.04.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 03.04.2017.

Izmena konkursne dokumentacije - 27.03.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 27.03.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 17.03.2017.

Konkursna dokumentacija - 17.03.2017.

28. 04. 2017.16/2017Nabavka dobara - nabavka opreme za proizvodnju i kontrolu proizvoda za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 11.07.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.07.2017.

Odluka o obustavi postupka - 16.06.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 16.06.2017.

Izmena konkursne dokumentacije - 26.05.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije -

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 26.05.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 22.05.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 19.05.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 08.05.2017.

Izmena konkursne dokumentacije - 08.05.2017.

Konkursna dokumentacija - 28.04.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 28.04.2017.

17. 03. 2017.15/2017Nabavka dobara – kaveza i polica za zamorce za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 16.05.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 26.04.2017.

Izmena konkursne dokumentacije - 13.04.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 13.04.2017.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 13.04.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 29.03.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 17.03.2017.

Konkursna dokumentacija -17.03.2017.

18. 01. 2017.14/2017Nabavka dobara - ambalaže za potrebe proizvodnje Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o obustavi postupka - 11.04.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.04.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 15.03.2017.

Odluka o obustavi postupka- 15.03.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 03.02.2017.

Izmena konkursne dokumentacije - 03.02.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 18.01.2017.

Konkursna dokumentacija -18.01.2017.

11. 01. 2017.13/2017Nabavka dobara - hemikalija za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o obustavi postupka - 11.04.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.04.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 10.03.2017.

Odluka o obustavi postupka- 10.03.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 30.01.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 27.01.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 11.01.2017.

Konkursna dokumentacija -11.01.2017.

30. 03. 2017.12/2017Obaveštenje o obustavi postupka - 27.04.2017.

Odluka o obustavi postupka - 19.04.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 10.04.2017.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda - 06.04.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 30.03.2017

Konkursna dokumentacija - 30.03.2017.

16. 01. 2017.11/2017Nabavka usluga osiguranja vozila za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 28.02.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 26.01.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.01.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije -18.01.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 16.01.2017.

Konkursna dokumentacija -16.01.2017.

12. 01. 2017.10/2017Nabavka usluga održavanja higijene za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.03.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 27.02.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 24.02.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 23.02.2017.

Izmena konkursne dokumentacije - 17.02.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 17.02.2017.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 17.02.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 14.02.2017.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 13.02.2017.

Izmena konkursne dokumentacije - 13.02.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 10.02.2017.

Izmena konkursne dokumentacije i obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 10.02.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 03.02.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 26.01.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 23.01.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 12.01.2017.

Konkursna dokumentacija - 12.01.2017.

22. 02. 2017.09/2017Nabavka usluga reprezentacije za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka -13.03.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.03.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 03.03.2017.

Odluka o obustavi postupka - 03.03.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 01.03.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 22.02.2017.

Konkursna dokumentacija - 22.02.2017.

19. 01. 2017.08/2017 Nabavka računarske opreme za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 28.02.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 31.01.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 19.01.2017.

Konkursna dokumentacija -19.01.2017.

12. 01. 2017.07/2017Nabavka dobara - nabavka polaznih bioloških sirovina za proizvodnju ekstrakata alergena za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o obustavi postupka - 28.02.2017.

Odluka o obustavi postupka - 20.02.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 12.01.2017.

Konkursna dokumentacija - 12.01.2017.

13. 01. 2017.06/2017Nabavka standarda za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 28.02.2017.

Odluka o obustavi postupka - 24.01.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 13.01.2017.

Konkursna dokumentacija - 13.01.2017.

13. 01. 2017.05/2017Nabavka usluge održavanja zaštitne odeće zaposlenih za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o poništenju postupka - 07.07.2017.

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 01.02.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 30.01.2017.

Izmena konkursne dokumentacije - 24.01.2017.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda - 24.01.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.01.2017.

Izmena konkursne dokumentacije - 20.01.2017.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda - 20.01.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 13.01.2017.

Konkursna dokumentacija -13.01.2017.

11. 01. 2017.04/2017Nabavka usluga tekućeg održavanja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 31.05.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 12.05.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 05.05.2017.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 28.04.2017.

Izmena konkursne dokumentacije - 28.04.2017.

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava- 03.02.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije -03.02.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije -02.02.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 30.01.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 26.01.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 23.01.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 11.01.2017.

Konkursna dokumentacija -11.01.2017.

20. 01. 2017.03/2017Nabavka potrošnog sanitetskog materijala za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 13.03.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.03.2017.

Одлука о додели уговора - 13.02.2017.

Odluka o obustavi postupka - 13.02.2017.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 26.01.2017.

Izmena konkursne dokumentacije i obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 26.01.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 26.01.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 20.01.2017.

Konkursna dokumentacija - 20.01.2017.

12. 01. 2017.02/2017Nabavka dobara - nabavka fertilnih (oplođenih) SPF jaja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o obustavi postupka - 28.02.2017.

Odluka o obustavi postupka - 20.02.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 12.01.2017.

Konkursna dokumentacija - 12.01.2017.

01. 03. 2017.01/2017Nabavka dobara - sredstava za održavanje higijene za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 13.07.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.07.2017.

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 31.03.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 24.03.2017.

Odluka o obustavi postupka, partija 2 - 24.03.2017.

Izmena konkursne dokumentacije - 08.03.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 08.03.2017.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda - 08.03.2017.

Konkursna dokumentacija - 01.03.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 01.03.2017.

16. 12. 2016.87/2016Nabavka laboratorijskog stakla za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 01.03.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 01.03.2017.

Odluka o obustavi postupka - 05.01.2017.

Odluka o zaključenom ugovoru - 05.01.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 23.12.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 16.12.2016.

Konkursna dokumentacija - 16.12.2016.

06. 01. 2017.85/2016Nabavka usluge etaloniranja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 01.03.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 19.01.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 13.01.2017.

Konkursna dokumentacija - 06.01.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 06.01.2017.

16. 11. 2016.84/2016Nabavka usluge etaloniranja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 26.01.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 26.01.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 12.12.2016.

Odluka o obustavi postupka- 12.12.2016.

Izmena konkursne dokumentacije - 24.11.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 22.11.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 16.11.2016..

Konkursna dokumentacija - 16.11.2016.

20. 12. 2016.82/2016Nabavka dobara - električne energije za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“, Vojvode Stepe broj 458Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 01.03.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 23.01.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 13.01.2017.

Izmena konkursne dokumentacije i produženje roka za podnošenje ponuda - 13.01.2017.

Izmena konkursne dokumentacije - 11.01.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 11.01.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 20.12.2016..

Konkursna dokumentacija - 20.12.2016.

16. 11. 2016.83/2016Nabavka dobara - bojlera za sanitarnu toplu vodu i izmenjivača toplote za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.12.2016.

Odluka o dodeli ugovora - 25.11.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 21.11.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 16.11.2016..

Konkursna dokumentacija - 16.11.2016.

10. 11. 2016.81/2016Nabavka dobara, energenata za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 26.01.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 16.12.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 05.12.2016.

Konkursna dokumentacija - 10.11.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 10.11.2016.

10. 11. 2016.80/2016Nabavka dobara - reagenasa za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o obustavi postupka - 01.03.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 01.03.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 29.12.2016.

Odluka o obustavi postupka- 29.12.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 25.11.2016.

Konkursna dokumentacija - 10.11.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 10.11.2016.

07. 11. 2016.79/2016Nabavka dobara - ambalaže za potrebe proizvodnje Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o obustavi postupka - 26.01.2017.,

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 26.01.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 27.12.2016.

Odluka o obustavi postupka - 27.12.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 25.11.2016.

Izmena konkursne dokumentacije - 25.11.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 07.11.2016..

Konkursna dokumentacija - 07.11.2016.

19. 10. 2016.78/2016Nabavka dobara - kaveza i polica za životinje (zmije) za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 16.12.2016.

Odluka o dodeli ugovora - 07.11.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 19.10.2016..

Konkursna dokumentacija - 19.10.2016.

17. 10. 2016.77/2016 Nabavka dobara – zmija i SPF životinja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.12.2016.

Odluka o dodeli ugovora - 04.11.2016.

Decision on contract award - 04.11.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 17.10.2016.

Konkursna dokumentacija - 17.10.2016.

Invitation to bid (ENG) - 17.10.2016.

Bidding documents (ENG) - 17.10.2016.

06. 10. 2016.76/2016Nabavka štampanog materijala za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 22.11.2016.

Odluka o dodeli ugovora - 20.10.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - .06.10.2016..

Konkursna dokumentacija - 06.10.2016.

04. 10. 2016.75/2016Nabavka dobara - računarske opreme za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 22.11.2016.

Izmena odluke o dodeli ugovora - 27.10.2016.

Odluka o dodeli ugovora - 20.10.2016.

Odluka o obustavi postupka - 20.10.2016.

Konkursna dokumentacija - 04.10.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 04.10.2016.

30. 09. 2016.74/2016Nabavka usluga popravke i održavanja rashladnih uređaja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 22.11.2016.

Odluka o dodeli ugovora - 20.10.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 30.09.2016.

Konkursna dokumentacija - 30.09.2016.

04. 10. 2016.73/2016Nabavka dobara - laboratorijske plastike za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 22.11.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 22.11.2016.

Odluka o dodeli ugovora - 31.10.2016.

Odluka o obustavi postupka - 31.10.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 10.10.2016.

Izmena konkursne dokumentacije - 10.10.2016.

Konkursna dokumentacija - 04.10.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 04.10.2016.

21. 09. 2016.72/2016 Nabavka dobara, nabavka hrane (smeše) za ishranu laboratorijskih životinja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Odluka o dodeli ugovora - 30.09.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 21.09.2016.

Konkursna dokumentacija - 21.09.2016.

Invitation to bid (ENG) - 21.09.2016.

Bidding documents (ENG) - 21.09.2016.

19. 09. 2016.71/2016Nabavka usluga reprezentacije za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 05.10.2016.

Odluka o obustavi postupka - 28.09.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 21.09.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 19.09.2016.

Konkursna dokumentacija - 19.09.2016.

19. 09. 2016.70/2016Nabavka dobara - laboratorijski zamorci, laboratorijski miševi, konji, ovnovi i ćurke za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 20.10.2016.

Odluka o dodeli ugovora - 27.09.2016.

The decision on awarding the contract - 27.09.2016.

Poziv za podnošenje ponuda -19.09.2016.

Konkursna dokumentacija - 19.09.2016.

Invitation to bid (ENG) - 19.09.2016.

Bidding documents (ENG) - 19.09.2016.

21. 09. 2016.69/2016Nabavka dobara, energenata za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.12.2016.

Odluka o dodeli ugovora - 31.10.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 17.10.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 21.09.2016.

Konkursna dokumentacija - 21.09.2016.

08. 09. 2016.68/2016Nabavka dobara – lucerke, sena, ovsa, slame, cvekle i kupusa, za ishranu životinja, šuška i otprašena šuška za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 20.10.2016.

Odluka o dodeli ugovora - 19.09.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 13.09.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 08.09.2016.

Konkursna dokumentacija - 08.09.2016.

25. 08. 2016.67/2016Nabavka polaznih bioloških sirovina za proizvodnju ekstrakata alergena za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 20.10.2016.

Obaveštenje o obustavi postupka - 20.10.2016.

Odluka o dodeli ugovora - 02.09.2016.

Odluka o obustavi postupka - 02.09.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 26.08.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 25.08.2016.

Кonkursne dokumentacijа - 25.08.2016.

26. 08. 2016.66/2016Nabavka dobara, filtera za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o obustavi postupka - 22.11.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 22.11.2016.

Odluka o obustavi postupka - 28.10.2016.

Odluka o dodeli ugovora - 28.10.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 19.09.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 19.09.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 12.09.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 07.09.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 26.08.2016.

Konkursna dokumentacija - 26.08.2016.

01. 08. 2016.65/2016Nabavka dobara - laboratorijski zamorci, laboratorijski miševi, konji, ovnovi i ćurke za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 05.10.2016.

Odluka o dodeli ugovora - 10.08.2016.

Decision on contract award (ENG) - 10.08.2016.

Konkursna dokumentacija - 01.08.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 01.08.2016.

Bidding documents (ENG) - 01.08.2016.

Invitation to bid (ENG) - 01.08.2016.

17. 08. 2016.64/2016Nabavka dobara - računarske opreme za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „TorlakObaveštenje o obustavi postupka - 22.09.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 22.09.2016.

Одлука о додели уговора - 02.09.2016.

Odluka o obustavi postupka - 02.09.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 24.08.2016.

Izmena konkursne dokumentacije i obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 24.08.2016.

Konkursna dokumentacija - 17.08.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 17.08.2016.

27. 07. 2016.63/2016Nabavka štampanog materijala za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 21.09.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru -21.09.2016.

Odluka o obustavi postupka- 11.08.2016.

Одлука о додели уговора - 11.08.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 04.08.2016.

Izmena konkursne dokumentacije - 29.07.2016.

Konkursna dokumentacija - 27.07.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 27.07.2016.

26. 08. 2016.62/2016Nabavka dobara - električne energije za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o obustavi postupka - 12.10.2016.

Odluka.o obustavi postupka - 30.09.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 19.09.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 26.08.2016.

Konkursna dokumentacija - 26.08.2016.

28. 07. 2016.61/2016Nabavka usluga servisiranja elektromotora i pumpi za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 22.09.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 22.09.2016.

Odluka o obustavi postupka - 10.08.2016.

Odluka o dodeli ugovora - 10.08.2016.

Konkursna dokumentacija - 28.07.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 28.07.2016.

31. 08. 2016.60/2016Nabavka dobara - hemikalija za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o obustavi postupka - 13.12.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.12.2016.

Odluka o obustavi postupka - 31.10.2016.

Odluka o dodeli ugovora - 31.10.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 31.08.2016.

Konkursna dokumentacija - 31.08.2016.

30. 08. 2016.59/2016Nabavka laboratorijskog stakla za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 22.11.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 22.11.2016.

Odluka o dodeli ugovora - 23.09.2016.

Odluka o obustavi postupka - 23.09.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 30.08.2016.

Konkursna dokumentacija - 30.08.2016.

10. 08. 2016.58/2016Nabavka dobara - ambalaže za potrebe proizvodnje Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o obustavi postupka - 04.11.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 04.11.2016.

Odluka o obustavi postupka - 19.09.2016.

Odluka o dodeli ugovora - 19.09.2016.

Izmena konkursne dokumentacije - 31.08.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 10.08.2016.

Konkursna dokumentacija - 10.08.2016.

28. 07. 2016.57/2016Nabavka usluga razvrstavanja i ispitivanja posuda pod pritiskom i obuka zaposlenih za rukovanje posudama pod pritiskom za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 21.09.2016.

Odluka o dodeli ugovora - 23.08.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 04.08.2016.

Konkursna dokumentacija - 28.07.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 28.07.2016.

26. 07. 2016.56/2016Nabavka dobara - raznovrsnih rezervnih delova za opremu i sisteme i delova od prohroma za proizvodnu opremu za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 21.09.2016.

Odluka o obustavi postupka - 17.08.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 26.07.2016.

Konkursna dokumentacija - 26.07.2016.

29. 12. 2016.55/2016Nabavka dobara, radne odeće, obuće i ostale htz opreme za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 02.03.2017.

Odluka o dodeli ugovora - 27.01.2017..

Izmena konkursne dokumentacije i produženje roka za podnošenje ponuda - 13.01.2017. - 13.01.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 13.01.2017.

Izmena konkursne dokumentacije - 13.01.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 11.01.2017.

Izmena konkursne dokumentacije - 11.01.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - 29.12.2016.

Konkursna dokumentacija - 29.12.2016.

26. 07. 2016.54/2016Nabavka usluge protivpožarne zaštite za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 22.09.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 22.09.2016.

Odluka o obustavi postupka- 18.08.2016.

Одлука о додели уговора - 18.08.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 01.08.2016.

Izmena konkursne dokumentacije - 01.08.2016.

Konkursna dokumentacija - 26.07.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 26.07.2016.

25. 07. 2016.53/2016Nabavka usluga održavanja sistema i opreme za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o obustavi postupka - 21.09.2016.

Odluka o obustavi postupka - 31.08.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 25.07.2016.

Konkursna dokumentacija - 26.04.2016.

25. 07. 2016.52/2016Nabavka usluga reprezentacije za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 21.09.2016.

Odluka o obustavi postupka - 02.08.2016.

Poziv za podnošenje ponuda -25.07.2016.

Konkursna dokumentacija - 25.07.2016.

25. 07. 2016.51/2016Nabavka usluge etaloniranja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 21.09.2016.

Odluka o obustavi postupka - 03.08.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 25.07.2016.

Konkursna dokumentacija - 25.07.2016.

07. 07. 2016.50/2016Nabavka polaznih bioloških sirovina za proizvodnju ekstrakata alergena za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 21.09.2016.

Odluka o obustavi postupka - 25.07.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 07.07.2016.

Konkursna dokumentacija - 07.07.2016.

20. 06. 2016.49/2016Nabavka male vrednosti - nabavka štampanog materijala za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 22.09.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 22.09.2016.

Odluka o obustavi postupka - 05.07.2016.

Odluka o dodeli ugovora - 05.07.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 20.06.2016.

Konkursna dokumentacija - 20.06.2016.

17. 06. 2016.48/2016Nabavka dobara - ambalaže za potrebe proizvodnje Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o obustavi postupka - 10.08.2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 10.08.2016.

Odluka o dodeli ugovora - 26.07.2016.

Odluka o obustavi postupka - 26.07.2016.

obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 15.07.2016.

Izmena konkursne dokumentacije - 30.06.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 29.06.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 28.06.2016.

Izmena konkursne dokumentacije - 27.06.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 17.06.2016.

Konkursna dokumentacija - 17.06.2016.

17. 06. 2016.47/2016Nabavka dobara - električne energije za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o obustavi postupka - 21.09.2016.

Odluka o obustavi postupka- 25.07.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.07.2016.

Izmena konkursne dokumentacije - 18.07.2016.

obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 15.07.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 17.06.2016.

Konkursna dokumentacija - 17.06.2016.

02. 06. 2016.46/2016Nabavka dobara - softvera za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 14.07.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru -14.07.2016.

Odluka o dodeli ugovora -23.06.2016.

Odluka o obustavi postupka- 23.06.2016.

Izmena konkursne dokumentacije i obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 10.06.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 10.06.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 02.06.2016.

Konkursna dokumentacija - 02.06.2016.

17. 06. 2016.45/2016Nabavka dobara - kancelarijskog materijala za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.07.2016.

Одлука о додели уговора - 01.07.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 24.06.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 22.06.2016.

Izmena konkursne dokumentacije i obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 22.06.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 17.06.2016.

Konkursna dokumentacija - 17.06.2016.

22. 06. 2016.44/2016Nabavka usluga reprezentacije za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 14.07.2016.

Odluka o obustavi postupka - 05.07.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 22.06.2016.

Konkursna dokumentacija - 22.06.2016.

13. 05. 2016.43/2016Nabavka usluge održavanja računovodstveno -finansijskih programa za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.07.2016.

Odluka o dodeli ugovora - 26.05.2016.

Konkursna dokumentacija - 13.05.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 13.05.2016.

11. 05. 2016.42/2016Nabavka dobara - bojlera za sanitarnu toplu vodu i izmenjivača toplote za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.07.2016.

Odluka o dodeli ugovora - 31.05.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 17.05.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 13.05.2016.

Konkursna dokumentacija - 11.05.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 11.05.2016.

10. 05. 2016.41/2016Javna nabavka male vrednosti, nabavka dobara - aditiva za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.07.2016.

Odluka o dodeli ugovora - 19.05.2016.

Konkursna dokumentacija - 10.05.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 10.05.2016.

01. 06. 2016.40/2016Nabavka usluga zdravstvenih i sanitarnih pregleda zaposlenih za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.07.2016.

Одлука о додели уговора - 23.06.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 10.06.2016.

Izmena konkursne dokumentacije i obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 10.06.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 07.06.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 01.06.2016.

Konkursna dokumentacija - 01.06.2016.

11. 05. 2016.39/2016Nabavka usluge etaloniranja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 21.09.2016.

Obaveštenje o obustavi postupka - 21.09.2016.

Odluka o obustavi postupka - 02.06.2016.

Odluka o dodeli ugovora - 02.06.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 17.05.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 13.05.2016.

Izmena konkursne dokumentacije - 12.05.2016.

Konkursna dokumentacija - 11.05.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 11.05.2016.

10. 05. 2016.38/2016Nabavka usluga zbrinjavanja otpada za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o obustavi postupka - 22.09.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 22.09.2016.

Odluka o dodeli ugovora - 23.06.2016.

Odluka o obustavi postupka - 23.06.2016.

Konkursna dokumentacija - 10.05.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 10.05.2016.

26. 04. 2016.37/2016Nabavka štampanog materijala za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 14.07.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.07.2016.

Odluka o obustavi postupka - 13.05.2016.

Odluka o dodeli ugovora - 13.05.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 05.05.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 26.04.2016.

Konkursna dokumentacija - 26.04.2016.

13. 05. 2016.36/2016Nabavka usluga popravke termotehničkih instalacija i baždarenja ventila za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru -14.07.2016.

Odluka o dodeli ugovora - 02.06.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 19.05.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 13.05.2016.

Konkursna dokumentacija -13.05.2016.

21. 06. 2016.34/2016Nabavka dobara - laboratorijske plastike za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 21.09.2016.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima - 21.09.2016.

Odluka o dodeli ugovora - 14.07.2016.

Odluka o obustavi postupka - 14.07.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 24.06.2016

Poziv za podnošenje ponuda - 21.06.2016.

Konkursna dokumentacija - 21.06.2016.

13. 05. 2016.35/2016Nabavka usluga osiguranja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru -14.07.2016.

Odluka o dodeli ugovora - 31.05.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 19.05.2016.

Konkursna dokumentacija - 13.05.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 13.05.2016.

26. 04. 2016.33/2016Nabavka dobara - laboratorijski zamorci, laboratorijski miševi, konji, ovnovi i ćurke za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 25.05.2016.

Odluka o obustavi postupka - 11.05.2016.

Decision on suspending the small value public procurement procedure - 11.05.2016

Invitation to bid - 26.04.2016.

Bidding documents - 26.04.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 26.04.2016.

Konkursna dokumentacija - 26.04.2016.

11. 02. 2016.32/2016Nabavka usluga popravki i održavanja rashladnih uređaja na automobilima (termoking) za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 07.03.2016.

Odluka o dodeli ugovora- 24.02.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 11.02.2016.

Konkursna dokumentacija - 11.02.2016.

28. 04. 2016.31/2016Nabavka usluga servisiranja i popravke medicinske opreme i aparata za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“, Vojvode Stepe broj 458Obaveštenje o obustavi postupka - 22.09.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru- 22.09.2016.

Odluka o dodeli ugovora - 08.07.2016.

Odluka o obustavi postupka - 08.07.2016.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda -30.05.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.05.2016.

Izmena konkursne dokumentacije - 19.05.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 09.05.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 28.04.2016.

Konkursna dokumentacija - 28.04.2016.

28. 04. 2016.30/2016Nabavka dobara - softvera za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.05.2016.

Obaveštenje o obustavi postupka - 25.05.2016.

Odluka o dodeli ugovora - 13.05.2016.

Odluka o obustavi postupka -13.05.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 28.04.2016.

Konkursna dokumentacija - 28.04.2016.

29. 02. 2016.29/2016Nabavka dobara - gasova za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 28.03.2016.

Odluka o dodeli ugovora - 15.03.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 07.03.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 29.02.2016.

Konkursna dokumentacija - 29.02.2016.

11. 02. 2016.28/2016Nabavka usluga izrade ATD dokumentacije za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 28.03.2016.

Odluka o dodeli ugovora- 24.02.2016.

Konkursna dokumentacija - 11.02.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 11.02.2016.

29. 02. 2016.27/2016Nabavka usluga razvrstavanja i ispitivanja posuda pod pritiskom i obuka zaposlenih za rukovanje posudama pod pritiskom za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „TorlakPojašnjenje konkursne dokumentacije - 28.03.2016.

Odluka o obustavi postupka- 25.03.2016.

Izmena konkursne dokumentacije - 07.03.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 07.03.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 29.02.2016.

Konkursna dokumentacija - 29.02.2016.

14. 03. 2016.26/2016Nabavka dobara - raznovrsnih rezervnih delova za opremu i sisteme i delova od prohroma za proizvodnu opremu za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Obaveštenje o obustavi postupka - 25.05.2016.

Odluka o obustavi postupka - 18.04.2016.

Poziv za podnošenje ponuda -14.03.2016.

Konkursna dokumentacija -14.03.2016.

14. 03. 2016.25/2016Nabavka dobara - aditiva za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 18.04.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 18.04.2016.

Odluka o dodeli ugovora- 01.04.2016.

Odluka o obustavi postupka - 01.04.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 14.03..2016.

Konkursna dokumentacija - 14.03.2016.

10. 05. 2016.24/2016Nabavka dobara, filtera za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o obustavi postupka - 21.09.2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 21.09.2016.

Odluka o dodeli ugovora - 08.07.2016.

Odluka o obustavi postupka - 08.07.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 30.05.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 25.05.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.05.2016.

Izmena konkursne dokumentacije - 13.05.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 13.05.2016.

Konkursna dokumentacija - 10.05.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 10.05.2016.

01. 07. 2016.23/2016Nabavka dobara - reagenasa za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o obustavi postupka - 20.10.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 20.10.2016.

Odluka o dodeli ugovora - 30.08.2016.

Odluka o obustavi postupka - 30.08.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 04.08.2016.

Izmena konkursne dokumentacije - 29.07.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 27.07.2016.

Izmena konkursne dokumentacije - 27.07.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 07.07.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 01.07.2016.

Konkursna dokumentacija - 01.07.2016.

08. 02. 2016.22/2016Nabavka raznovrsne termotehničke opreme za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 18.04.2016..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru -18.04.2016.

Obave[tenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava- 14.03.2016.

Odluka o dodeli ugovora - 04.03.2016..

Odluka o obustavi postupka -04.03.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 08.02.2016.

Konkursna dokumentacija - 08.02.2016.

08. 02. 2016.21/2016Nabavka delova kompresora za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 28.03.2016.

Odluka o dodeli ugovora - 24.02.2016

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 17.02.2016.

Poziv za podnošenje ponuda -08.02.2016.

Konkursna dokumentacija - 08.02.2016.

04. 02. 2016.20/2016Nabavka usluga organizovanja službenih putovanja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 21.09.2016.

Odluka o obustavi postupka - 31.05.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 17.05.2016.

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 11.02.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 08.02.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 04.02.2016

Konkursna dokumentacija - 04.02.2016.

04. 02. 2016.19/2016Nabavka dobara, nabavka hrane (smeše) za ishranu laboratorijskih životinja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 28.03.2016.

Odluka o dodeli ugovora- 24.02.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 04.02.2016.

Konkursna dokumentacija -04.02..2016.

21. 04. 2016.17/2016Nabavka usluga održavanja sistema i opreme za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o obustavi postupka - 14.06.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.06.2016.

Odluka o obustavi postupka - 03.06.2016.

Odluka o dodeli ugovora - 03.06.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 21.04.2016.

Konkursna dokumentacija - 21.04.2016.

03. 02. 2016.16/2016Nabavka usluga osiguranja vozila za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 28.03.2016.

Odluka o dodeli ugovora -25.02.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 10.02.2016

Izmena konkursne dokumentacije - 04.02.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 03.02.2016.

Konkursna dokumentacija - 03.02.2016.

05. 02. 2016.15/2016Nabavka dobara, radne odeće, obuće i ostale htz opreme za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 02.03.2016.

Odluka o obustavi postupka - 17.02.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 05.02.2016.

Konkursna dokumentacija - 05.02.2016.

21. 01. 2016.14/2016Nabavka dobara, kancelarijskog i laboratorijskog nameštaja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 02.03.2016.

Odluka o dodeli ugovora - 23.02.2016.

Izmena konkursne dokumentacije -12.02.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 12.02.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 28.01.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 21.01.2016.

Konkursna dokumentacija - 21.01.2016.

22. 01. 2016.13/2016Nabavka štampanog materijala za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 02.03.2016.

Odluka o obustavi postupka -10.02.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 29.01.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 22.01.2016.

Konkursna dokumentacija - 22.01.2016.

21. 01. 2016.12/2016 Nabavka usluga resertifikacije ISO standarda za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 02.03.2016.

Odluka o dodeli ugovora - 08.02.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 01.02.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 21.01.2016.

Konkursna dokumentacija - 21.01.2016.

03. 02. 2016.11/2016Nabavka usluga servisiranja elektromotora i pumpi za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 02.03.2016.

Odluka o obustavi postupka - 19.02.2016..

Poziv za podnošenje ponuda - 03.02.2016.

Konkursna dokumentacija - 03.02.2016.

21. 01. 2016.10/2016Nabavka usluga popravki i održavanja rashladnih uređaja na automobilima (termoking) za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 09.02.2016.

Odluka o obustavi postupka - 03.02.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 28.01.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 21.01.2016.

Konkursna dokumentacija - 21.01.2016.

06. 01. 2016.09/2016Nabavka usluga organizovanja službenih putovanja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 26.01.2016.

Odluka o obustavi postupka - 21.01.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.01.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 15.01.2016

Izmena konkursne dokumentacije - 15.01.2016.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 13.01.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 06.01.2016.

Konkursna dokumentacija - 06.01.2016.

02. 06. 2016.8/2016Nabavka usluge protivpožarne zaštite za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 14.07.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.07.2016.

Odluka o obustavi postupka - 28.06.2016.

Odluka o dodeli ugovora - 28.06.2016.

Izmena konkursne dokumentacije i obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 10.06.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 10.06.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 02.06.2016.

Konkursna dokumentacija - 02.06.2016.

06. 01. 2016.07/2016Nabavka dobara, ambalaže za potrebe proizvodnje za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 04.04.2016.

Obaveštenje o obustavi postupka - 04.04.2016.

Odluka o obustavi postupka - 16.03.2016.

Odluka o dodeli ugovora - 16.03.2016.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 19.02.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 17.02.2016.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 05.02.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 25.01.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.01.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 06.01.2016.

Konkursna dokumentacija - 06.01.2016.

06. 01. 2016.06/2016Nabavka dobara, nabavka standarda za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 04.02.2016..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 04.02.2016

Odluka o dodeli ugovora - 21.01.2016.

Odluka o obustavi postupka - 20.01.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 06.01.2016.

Konkursna dokumentacija - 06.01.2016.

05. 01. 2016.05/2016 Procurement of goods, food (mixture) for feeding laboratory animals for the purposes of the Institute of Virology, Vaccines and Sera "Torlak"Obaveštenje o obustavi postupka - 25.01.2016.

Odluka o obustavi postupka - 18.01.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 05.01.2016.

Konkursna dokumentacija - 05.01.2016.

21. 01. 2016.04/2016Nabavka dobara – zmija i SPF životinja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 09.02.2016.

Odluka o obustavi postupka - 02.02.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 21.01.2016.

Konkursna dokumentacija - 21.01.2016.

04. 01. 2016.03/2016Nabavka dobara, nabavka fertilnih (oplođenih) SPF jaja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o obustavi postupka - 02.03.2016.

Odluka o obustavi postupka - 03.02.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 04.01.2016.

Konkursna dokumentacija - 04.01.2016.

04. 01. 2016.02/2016Nabavka usluga tekućeg održavanja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 02.03.2016.

Odluka o dodeli ugovora - 04.02.2016..

Poziv za podnošenje ponuda - 04.01.2016.

Konkursna dokumentacija -04.01.2016.

04. 01. 2016.01/2016Nabavka usluga održavanja higijene za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“, Vojvode Stepe broj 458 Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 02.03.2016.

Odluka o dodeli ugovora - 04.02.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 29.01.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 04.01.2016.

Konkursna dokumentacija - 04.01.2016.

08. 12. 2015.83/2015Nabavka usluga ispitivanja uslova radne sredine i izrade Akta o proceni rizika za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 24.12.2015.

Odluka o dodeli ugovora - 18.12.2015.

Izmena konkursne dokumentacije - 11.12.2015.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 11.12.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 08.12.2015

Konkursna dokumentacija - 08.12.2015.

09. 12. 2015.82/2015Nabavka usluga održavanja sistema i opreme za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o obustavi postupka - 11.01.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.01.2016.

Odluka o obustavi postupka - 30.12.2015.

Odluka o dodeli ugovora - 30.12.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 09.12.2015.

Konkursna dokumentacija - 09.12.2015.

07. 12. 2015.81/2015Habavka male vrednosti, nabavka izvođenja radova - investiciono održavanje na izvođenju podopolagačkih i molerskih radova u zgradama broj 22 - farma za uzgoj životinja, zgrada broj 5 - administracija, zgrada broj 19 - ovčarnik i zgrada broj 13 - zgrada virusologije, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.12.2015.

Odluka o dodeli ugovora - 16.12.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 11.12.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 07.12.2015

Konkursna dokumentacija -07.12.2015.

03. 12. 2015.80/2015Nabavka dobara, nabavka polaznih bioloških sirovina za proizvodnju ekstrakata alergena za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 30.12.2015.

Odluka o obustavi postupka - 23.12.2015.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 10.12.2015.

Konkursna dokumentacija - 03.12.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 03.12.2015.

31. 12. 2015.80-1/2015Nabavka dobara, nabavka polaznih bioloških sirovina za proizvodnju ekstrakata alergena za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 28.03.2016.

Odluka o dodeli ugovora- 20.01.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 31.12.2015

Konkursna dokumentacija - 31.12.2015.

08. 12. 2015.79/2015Nabavka dobara, energenata za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 02.03.2016.

Odluka o dodeli ugovora - 28.01.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 31.12.2015.

Izmena konkursne dokumentacije - 28.12.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 17.12.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 11.12.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 08.12.2015

Konkursna dokumentacija - 08.12.2015.

23. 10. 2015.78/2015Nabavka usluga osiguranja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.11.2015

Odluka o dodeli ugovora - 03.11.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 28.10.2015..

Poziv za podnošenje ponuda - 23.10.2015

Konkursna dokumentacija - 23.10.2015.

09. 10. 2015.77/2015Nabavke dobara – potrošnog sanitetskog materijala za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ Obaveštenje o obustavi postupka - 12.01.2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 12.01.2016.

Odluka o dodeli ugovora - 07.12.2015.

Odluka o obustavi postupka - 07.12.2015..

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 05.11.2015.

Izmena konkursne dokumentacije i obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 02.11.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 30.10.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 09.10.2015

Konkursna dokumentacija - 09.10.2015.

08. 10. 2015.76/2015Nabavka dobara, nabavka filtera za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ Obaveštenje o obustavi postupka - 28.12.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 28.12.2015.

Odluka o dodeli ugovora - 08.12.2015.

Odluka o obustavi postupka- 08.12.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije -15.10.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 08.10.2015.

Konkursna dokumentacija - 08.10.2015.

28. 10. 2015.75/2015 Nabavka dobara, sredstva za održavanje higijene za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 04.12.2015.

Odluka o dodeli ugovora - 20.11.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 28.10.2015

Konkursna dokumentacija - 28.10.2015.

25. 09. 2015.74/2015Nabavka dobara, hemikalija za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“, Vojvode Stepe broj 458Obaveštenje o obustavi postupka - 11.01.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.01.2016.

Izmena odluke o dodeli ugovora - 18.12.2015.,

Odluka o obustavi postupka - 09.12.2015.

Odluka o dodeli ugovora - 09.12.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 23.10.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 22.10.2015.

Izmena konkursne dokumentacije - 15.10.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 12.10.2015.

Izmena konkursne dokumentacije - 09.10.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 25.09.2015

Konkursna dokumentacija - 25.09.2015.

25. 09. 2015.73/2015Habavka usluge održavanja zaštitne odeće zaposlenih za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 19.10.2015.

Odluka o dodeli ugovora - 09.10.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 25.09.2015

Konkursna dokumentacija - 25.09.2015.

25. 09. 2015.71/2015Nabavka dobara, reagenasa za naučnoistraživački rad Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o obustavi postupka - 20.01.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 20.01.2016.

Odluka o obustavi postupka - 30.11.2015.

Odluka o dodeli ugovora - 30.11.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 25.09.2015

Konkursna dokumentacija - 25.09.2015.

21. 09. 2015.70/2015Nabavka životinja: laboratorijski zamorci, laboratorijski miševi, konji, ovnovi, ćurke i petlovi za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 10.11.2015

Obaveštenje o obustavi postupka - 10.11.2015.

Odluka o dodeli ugovora - 22.10.2015.

Odluka o obustavi postupka - 22.10.2015

Izmena konkursne dokumentacije - 01.10.2015.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 29.09.2015

Konkursna dokumentacija - 21.09.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 21.09.2015.

25. 09. 2015.69/2015Habavka kancelarijskog materijala za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru -23.10.2015.

Odluka o dodeli ugovora -15.10.2015,

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 05.10.2015.

Izmena konkursne dokumentacije i obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 02.10.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije -02.10.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 25.09.2015

Konkursna dokumentacija - 25.09.2015.

28. 08. 2015.68/2015Nabavka dobara, kontrolnog sistema za uređaj Belimed PTS 9-6-9 HS1 i temperaturne sonde 2xPT 100 za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 18.09.2015.

Odluka o dodeli ugovora - 10.09.2015.

Konkursna dokumentacija - 28.08.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 28.08.2015.

11. 08. 2015.67/2015 Nabavka raznovrsnih rezervnih delova za opremu i sisteme i delova od prohroma za proizvodnu opremu za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 17.09.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 11.08.2015

Konkursna dokumentacija - 11.08.2015.

11. 08. 2015.66/2015Nabavka usluga etaloniranja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o obustavi postupka - 18.09.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 18.09.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 11.08.2015.

Konkursna dokumentacija - 11.08.2015..

11. 08. 2015.65/2015Набавка амабалаже за потребе производње Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“Obaveštenje o obustavi postupka - 03. 11.2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 03.11.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 17.09.2015.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 09.09.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 11.08.2015

Konkursna dokumentacija - 11.08.2015.

11. 08. 2015.64/2015Nabavka usluga zbrinjavanja otpada za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o obustavi postupka - 30.09.2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 30.09.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 07.09.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 04.09.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 11.08.2015

Konkursna dokumentacija - 11.08.2015.

14. 08. 2015.63/2015Nabavka usluga servisiranja elektromotora i pumpi za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o obustavi postupka - 18.09.2015.

Poziv za podnošenje ponuda -14.08.2015

Konkursna dokumentacija - 14.08.2015.

14. 08. 2015.62/2015Nabavka usluga održavanja higijene za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 18.09.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 21.08.2015..

Poziv za podnošenje ponuda - 14.08.2015

Konkursna dokumentacija - 14.08.2015.

11. 08. 2015.61/2015Javna nabavka male vrednosti - nabavka dobara - nabavka blokova kompresora za vazduh Atlas Copco za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume “Torlak”, Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 02.10.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije -13.08.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 11.08.2015

Konkursna dokumentacija - 11.08.2015.

17. 06. 2015.60/2015Nabavka dobara, nabavka opreme za proizvodnju i kontrolu proizvoda za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Notice of the concluded contract - 17.09.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 17.09.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 13.07.2015.

Konkursna dokumentacija - 17.06.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 17.06.2015.

10. 06. 2015.59/2015Nabavka usluga održavanja sistema i opreme za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ Obaveštenje o obustavi postupka - 13.08.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.06.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 17.06.2015.

Konkursna dokumentacija - 10.06.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 10.06.2015.

12. 06. 2015.58/2015Nabavka dobara, laboratorijske plastike za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o obustavi postupka - 17.09.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 17.09.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 06.07.2015.

Izmena konkursne dokumentacije - 30.06.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 26.06.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 25.06.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 12.06.2015.

Konkursna dokumentacija - 12.06.2015.

09. 06. 2015.57/2015Nabavka dobara, nabavka filtera za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o obustavi postupka - 18.09.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 18.09.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.06.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 17.06.2015.

Konkursna dokumentacija - 09.06.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 09.06.2015.

09. 06. 2015.56/2015Nabavka usluga osiguranja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume “Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.08.2015..

Poziv za podnošenje ponuda - 09.06.2015.

Konkursna dokumentacija - 09.06.2015.

09. 06. 2015.55/2015Nabavka dobara, nabavka električne energije za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 18.09.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 09.06.2015.

Konkursna dokumentacija - 09.06.2015.

02. 06. 2015.54/2015Nabavka usluga popravke i održavanja rashladnih uređaja na automobilima – termoking u Institutu za virusologiju, vakcine i serume “Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 23.06.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 02.06.2015.

Konkursna dokumentacija - 02.06.2015.

19. 05. 2015.53/2015Nabavka dobara - aditiva za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume “Torlak” Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.06.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 19.05.2015.

Konkursna dokumentacija - 19.05.2015.

12. 06. 2015.52/2015Nabavka dobara – potrošnog sanitetskog materijala za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 02.10.2015

Obaveštenje o obustavi postupka - 02.10.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 11.07.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 08.07.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 01.07.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 25.06.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.06.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 12,06,2015,

Konkursna dokumentacija - 12.06.2015.

03. 06. 2015.51/2015Nabavka membrana za reverznu osmozu postrojenja za vodu Stilmas i Remoin za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume “Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 22.10.2015.

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 06.07.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 03.06.2015.

Konkursna dokumentacija - 03.06.2015.

04. 11. 2015.51-1/2015Nabavka membrana za reverznu osmozu postrojenja za vodu Stilmas i Remoin za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 30.12.2015.

Odluka o obustavi postupka - 09.12.2015.

Izmena konkursne dokumentacije i produženje roka za podnošenje ponuda- 09.11.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 09.11.2015

Poziv za podnošenje ponuda - 04.11.2015

Konkursna dokumentacija - 04.11.2015.

31. 12. 2015.51-2/2015Nabavka membrana za reverznu osmozu postrojenja za vodu Stilmas i Remoin za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.05.2016.

Odluka o dodeli ugovora - 02.02.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 12.01.2016.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 08.01.2016.

Poziv za podnošenje ponuda - 31.12.2015

Konkursna dokumentacija - 31.12.2015.

11. 05. 2015.50/2015Nabavka dobara - šuške za životinje za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“, Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.08.2015.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 09.06.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 11.05.2015.

Konkursna dokumentacija - 11.05.2015.

16. 06. 2015.49/2015Nabavka usluga servisiranja i popravke medicinske opreme i aparata za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o obustavi postupka - 18.09.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 18.09.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 13.07.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 10.07.2015.

Izmena konkursne dokumentacije - 08.07.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 03.07.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 26.06.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 25.06.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 22.06.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.06.2015.

Konkursna dokumentacija - 16.06.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 16.06.2015.

03. 06. 2015.48/2015Nabavka usluga izvođenja kvalifikacije i/ili rekvalifikacije opreme i sistema za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 18.09.2015.

Obaveštenje o obustavi postupka - 18.09.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 29.06.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 25.06.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 03.06.2015.

Konkursna dokumentacija - 03.06.2015.

04. 06. 2015.47/2015Nabavka dobara, hemikalija za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o obustavi postupka - 17.09.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 17.09.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 01.07.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 29.06.2015.

Izmena konkursne dokumentacije - 26.06.2015.

Konkursna dokumentacija - 04.06.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 04.06.2015.

12. 05. 2015.46/2015Nabavka dobara, lucerke, sena, ovsa i slame za ishranu životinja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.08.2015..

Poziv za podnošenje ponuda - 12.05.2015.

Konkursna dokumentacija - 12.05.2015.

11. 05. 2015.45/2015Nabavka usluga izrade ATD dokumentacije za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o obustavi postupka - 23.06.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 11.05.2015.

Konkursna dokumentacija - 11.05.2015.

19. 05. 2015.44/2015Nabavka usluga pregleda i ispitivanja trafostanica u Institutu za virusologiju, vakcine i serume “Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.08.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 01.06.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 19.05.2015.

Konkursna dokumentacija - 19.05.2015.

09. 06. 2015.43/2015Nabavka male vrednosti – usluga organizovanja službenih putovanja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume “Torlak” Obaveštenje o obustavi postupka - 13.08.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 11.06.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 09.06.2015.

Konkursna dokumentacija - 09.06.2015.

13. 05. 2015.42/2015 Nabavka uslugaetaloniranjaza potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume “Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.08.2015.

Obaveštenje o obustavi postupka - 13.08.2015..

Poziv za podnošenje ponuda -13.05.2015.

Konkursna dokumentacija - 13.05.2015..2015.

11. 05. 2015.41/2015nabavka usluga zdravstvenih i sanitarnih pregleda zaposlenih za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume “Torlak” Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.08.2015.

Obaveštenje o obustavi postupka - 13.08.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije -15.05.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 15.05.2015

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 14.05.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije -13.05.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 11.05.2015.

Konkursna dokumentacija -11.05.2015.

03. 06. 2015.40/2015Nabavka dobara, laboratorijskog stakla za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.08.2015.

Obaveštenje o obustavi postupka - 13.08.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 08.06.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 04.06.2015.

Konkursna dokumentacija - 03.06.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 03.06.2015.

17. 04. 2015.39/2015 Usluga resertifikacije ISO standarda za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume “Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.05.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 17.04.2015.

Konkursna dokumentacija - 17.04.2015.

17. 04. 2015.38/2015Habavka raznovrsnih rezervnih delova za opremu i sisteme i delova od prohroma za proizvodnu opremu za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume “Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka -06.05.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 17.04.2015..

Konkursna dokumentacija - 17.04.2015.

17. 04. 2015.37/2015 Habavka dobara, standarda za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ Obaveštenje o obustavi postupka - 05.06.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 05.06.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 17.04.2015.

Konkursna dokumentacija - 17.04.2015.

17. 04. 2015.36/2015 Nabavka štampanog materijala za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume “Torlak” Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 05.06.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 23.04.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 22.04.2015.

Konkursna dokumentacija - 17.04.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 17.04.2015.

02. 04. 2015.35/2015Nabavka nepredviđenih radova, investicionih radovi, rekonstrukcija štale za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 04.05.2015.

Odluka o dodeli ugovora - 14.04.2015.

Obaveštenje-novi rok za podnošenje ponuda - 03.04.2015.

Konkursna dokumentacija - 02.04.2015.

Obavestenje o pokretanju pregovarackog postupka -02.04.2015.

26. 03. 2015.34/2015Nabavka dobara, dip frizova za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.05.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 26.03.2015.

Konkursna dokumentacija - 26.03.2015.

22. 10. 2015.33/2015Nabavka usluga savetovanja u poslovanju – pravni saveti (konsalting), za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume “Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 06.11.2015.

Odluka o dodeli ugovora - 30.10.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 27.10.2015..

Poziv za podnošenje ponuda - 22.10.2015.

Konkursna dokumentacija - 22.10.2015.

08. 05. 2015.32/2015Nabavka usluga osiguranja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume “Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 05.06.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 08.05.2015.

Konkursna dokumentacija -08.05.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 14.05.2015.

05. 05. 2015.31/2015Nabavka usluga tekućeg održavanja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.08.2015..

Poziv za podnošenje ponuda - 05.05.2015.

Konkursna dokumentacija - 05.05.2015.

05. 05. 2015.30/2015Nabavka usluga zbrinjavanja otpada za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.08.2015.

Obaveštenje o obustavi postupka - 13.08.2015.

Izmena konkursne dokumentacije i obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 02.06.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 01.06.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 25.05.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 05.05.2015.

Konkursna dokumentacija - 05.05.2015.

07. 05. 2015.29/2015Za javnu nabavku male vrednosti – nabavka bojlera za sanitarnu toplu vodu i izmenjivača toplote za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume “Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.10.2015

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava- 12.06.2015.

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava- 29.05.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 07.05.2015.

Konkursna dokumentacija - 07.05.2015.

08. 05. 2015.28/2015Nabavka dobara – zmija za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“, Obaveštenje o obustavi postupka - 25.05.2015.

Poziv za podnošenje ponuda -08.05.2015.

Konkursna dokumentacija - 08.05.2015.

22. 04. 2015.27/2015Habavka usluga periodičnih pregleda liftova u Institutu za virusologiju, vakcine i serume “Torlak” Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.05.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 22.04.2015

Konkursna dokumentacija - 22.04.2015

29. 04. 2015.26/2015Nabavka amabalaže za potrebe proizvodnje Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.08.2015.

Obaveštenje o obustavi postupka - 13.08.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 29.04.2015

Konkursna dokumentacija - 29.04.2015.

05. 05. 2015.25/2015Nabavka dobara, nabavka embrionisanih desetodnevnih i jedanaestodnevnih kokošijih jaja i fertilnih kokošijih jaja za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.08.2015.

Obaveštenje o obustavi postupka - 13.08.2015.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 24.06.2015.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 04.06.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 05.05.2015.

Konkursna dokumentacija - 05.05.2015.

13. 05. 2015.24/2015Nabavka dobara, reagenasa za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „TorlakObaveštenje o zaključenom ugovoru -02.10.2015

Obaveštenje o obustavi postupka - 02.10.2015.

Izmena konkursne dokumentacije - 03.06.2015.

Izmena konkursne dokumentacije - 02.06.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije -29.05.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 13.05.2015.

Konkursna dokumentacija - 13.05.2015.

23. 04. 2015.23/2015Habavka dobara, aditiva za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume “Torlak”, Obaveštenje o obustavi postupka -15.05.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 15.05.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 23.04.2015.

Konkursna dokumentacija - 23.04.2015.

09. 10. 2015.22/2015Nabavka radne odeće, obuće i ostale htz opreme za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 02.11.2015.

Odluka o obustavi postupka- 26.10.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije -15.10.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije -12.10.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 09.10.2015.

Konkursna dokumentacija - 09.10.2015.

02. 11. 2015.22-1/2015 Nabavka radne odeće, obuće i ostale htz opreme za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 30.11.2015.

Odluka o obustavi postupka - 30.11.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 02.11.2015

Konkursna dokumentacija - 02.11.2015.

06. 03. 2015.21/2015Nabavka usluga resertifikacije ISO standarda za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak” Obaveštenje o obustavi postupka - 08.04.2015.

Konkursna dokumentacija - 06.03.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 06.03.2015.

12. 03. 2015.20/2015Nabavka usluga održavanja i periodičnih pregleda liftova u Institutu za virusologiju, vakcine i serume “Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 22.04.2015.

Obaveštenje o obustavi postupka - 22.04.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.03.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.03.2015.

Konkursna dokumentacija - 12.03.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 12.03.2015.

04. 03. 2015.19/2015Nabavka usluge nabavke rezervnih delova i pneumatika za automobile za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume “Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 16.04.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 11.03.2015.

Izmena konkursne dokumentacije - 11.03.2015.

Konkursna dokumentacija - 04.03.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 04.03.2015.

24. 03. 2015.18/2015Nabavka usluge održavanja računovodstveno-finansijskihprograma za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume “Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.05.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 30.03.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 24.03.2015.

Konkursna dokumentacija - 24.03.2015.

24. 03. 2015.17/2015Nabavka usluga popravke termotehničkih instalacija i baždarenje ventila za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 02.10.2015.

Obaveštenje o obustavi postupka - 02.10.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.04.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 14.04.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 24.03.2015.

Konkursna dokumentacija - 24.03.2015.

12. 03. 2015.16/2015Nabavka usluge špedicije i avio transporta za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume “Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 30.04.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 17.03.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.03.2015.

Konkursna dokumentacija - 12.03.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 12.03.2015.

24. 03. 2015.15/2015Habavka usluge održavanja komunikacione opreme (server)za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume “Torlak” Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.05.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 24.03.2015.

Konkursna dokumentacija - 24.03.2015.

10. 03. 2015.14/2015Nabavka usluga popravke i održavanja rashladnih uređaja na automobilima-termoking i održavanje dip frizova u Institutu za virusologiju, vakcine i serume “Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 16.04.2015.

Obaveštenje o obustavi postupka - 16.04.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.03.2015

Konkursna dokumentacija - 10.03.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 10.03.2015.

24. 03. 2015.13/2015Nabavka usluga održavanja sistema i opreme za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 05.06.2015.

Obaveštenje o obustavi postupka - 05.06.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 14.04.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 24.03.2015.

Konkursna dokumentacija - 24.03.2015.

24. 03. 2015.12/2015 Habavka softvera za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume “Torlak” Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 22.04.2015

Obaveštenje o obustavi postupka - 22.04.2015.

Izmena konkursne dokumentacije i obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 31.03.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 30.03.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 24.03.2015.

Konkursna dokumentacija - 24.03.2015.

09. 03. 2015.11/2015Nabavka raznovrsnih rezervnih delova za opremu i sisteme i delova od prohroma za proizvodnu opremu za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume “Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 01.04.2015.

Obaveštenje - 13.03.2015.

Konkursna dokumentacija - 09.03.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 09.03.2015.

12. 03. 2015.10/2015Nabavka dobara, nabavka kaveza i polica za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 04.09.2015

Obaveštenje o podnetom zahtevu - 06.05.2015

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 09.04.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 03.04.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 23.03.2015.

Konkursna dokumentacija - 12.03.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 12.03.2015.

24. 03. 2015.09/2015 Nabavka dobara, kancelarijskog i laboratorijskog nameštajaza potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume “Torlak”,Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 16.04.2015.

Izmena konkursne dokumentacije i obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 30.03.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 30.03.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 24.03.2015.

Konkursna dokumentacija - 24.03.2015.

06. 03. 2015.08/2015Nabavka dobara – standarda za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ Obaveštenje o obustavi postupka - 01.04.2015.

Konkursna dokumentacija - 06.03.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 06.03.2015.

06. 03. 2015.07/2015Nabavka dobara, nabavka filtera za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 02.10.2015.

Obaveštenje o obustavi postupka - 02.10.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 30.03.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.03.2015.

Konkursna dokumentacija - 06.03.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 06.03.2015.

24. 03. 2015.06/2015Nabavka dobara, nabavka rashladne opreme za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.06.2015.

Obaveštenje o obustavi postupk za partiju 4 - 23.06.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 17.04.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 24.03.2015.

Konkursna dokumentacija - 24.03.2015.

04. 03. 2015.05/2015Nabavka dobara, laboratorijske plastike za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ Obaveštenje o obustavi postupka - 24.06.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 24.06.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 30.03.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 26.03.23015.

Konkursna dokumentacija - 04.03.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 04.03.2015.

10. 03. 2015.04/2015Nabavka štampanog materijala za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume “Torlak”Obaveštenje o obustavi postupka - 08.04.2015

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.03.2015.

Konkursna dokumentacija - 10.03.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 10.03.2015.

10. 03. 2015.03/2015Nabavka dobara, nabavka električne energije za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ Obaveštenje o obustavi postupka - 25.05.2015.

Konkursna dokumentacija - 10.03.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 10.03.2015.

04. 03. 2015.02/2015Nabavka dobara - šuške za životinje za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“Obaveštenje o obustavi postupka - 22.04.2015.

Konkursna dokumentacija - 04.03.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 04.03.2015.

03. 03. 2015.01/2015Nabavka dobara – gasova za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume “Torlak”Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 09.04.2015.

Konkursna dokumentacija - 03.03.2015.

Poziv za podnošenje ponuda - 03.03.2015.