Nacionalna laboratorija za poliomijelitis i enteroviruse

Štampaj

Nacionalna laboratorija za polomijelitis i enteroviruse radi sledeće virusološke analize:


1. izolacija poliovirusa na kulturi ćelija i identifikacija izolata, od obolelih od akutne flakcidne paralize
Analiza se radi isključivo na zahtev nadležne epidemiološke službe.


2. izolacija non-polio enterovirusa na kulturi ćelija i identifikacija izolata od pacijenata sa drugim oboljenjima moguće enterovirusne etiologije
Analiza se radi zahtev nadležne epidemiološke službe ili po zahtevu kliničkih lekara isključivo za hospitalizovane pacijente.


3. Neutralizacioni test za utvrđivanje prisustva virus-neutrališućih antitela na Coxsackie viruse B1 – B5 u serumu pacijenta