Virusološka dijagnostika

Štampaj

Institut „Torlak“ funkcioniše i kao centar za rutinsku virusološku dijagnostiku za pacijente iz primarne zdravstvene zaštite. Laboratorije ostvaruju saradnju i sa bolničkim ustanovama iz cele zemlje.

 

Radno vreme:

Prijem pacijenata i materijala: 08:00 - 15:00, svakog radnog dana
Izdavanje rezultata: 08:00 - 15:00, svakog radnog dana

 

Dodatne informacije moguće je dobiti na telefone:
011 246 97 30 i 011 3953 700 lok. 224 – za Coxsackie B virus
011 3953 700 lok. 217 – za respiratorne viruse
011 3953 700 lok. 201 – za hepatite

Najčešća pitanja