Referentne laboratorije

Štampaj

Virusološka dijagnostika se na Institutu „Torlak“ obavlja već više od pola veka. Danas je to savremeni virusološki centar sa četiri nominovane nacionalne laboratorije:

 

 

Nacionalne laboratorije Instituta „Torlak“ su uključene u Evropsku laboratorijsku mrežu Svetske zdravstvene organizacije (SZO) i imaju status punopravnih, akreditovanih SZO laboratorija članica. Akreditacija se obnavlja godišnje na osnovu jasno definisanih zahteva i kriterijuma SZO. Aktivnost laboratorija se stalno unapređuje i usklađuje sa standardima Evropske unije. Laboratorije u svom radu ostvaruju međulaboratorijsku saradnju sa mikrobiološkim laboratorijama u Republici Srbiji, kao i sa srodnim laboratorijama u Evropi, a naročito sa nadređenim regionalnim referentnim laboratorijama SZO.

Virusološki nadzor nad virusnim infekcijama se sprovodi u saradnji sa epidemiološkom službom na nivou mreže instituta i zavoda za javno zdravlje Republike Srbije, kao i u saradnji sa kliničkim lekarima različitih stacionarnih zdravstvenih ustanova, a u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom. Rezultat ovog timskog rada je kontinuirani nadzor nad poliomijelitisom, gripom, crevnim i respiratornim virusnim infekcijama, morbilama, rubelom, varičelom, mumpsom i oboljenjima hemoragičnih groznica na teritoriji Republike Srbije, a u cilju što bržeg preduzimanja protivepidemijskih mera za suzbijanje zaraznih bolesti, kao i iskorenjivanja određenih bolesti (Morbilli, Rubella).

Laboratorije su stručno i tehnički osposobljene da potvrde dijagnozu kod klinički suspektnih slučajeva uz pomoć izolacije virusa u ćelijama kulture tkiva, dokazivanjem virusnog genoma i/ili izvođenjem neophodnih seroepidemioloških istraživanja (određivanje imunskog statusa i odgovora posle imunizacije).