Naučno veće

Štampaj

 NAUČNO VEĆE INSTITUTA ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME „TORLAK“

 

Predsednik:

  • Stanislava Stanojević, naučni savetnik

 

Zamenik predsednika:

  • Ivan Pilipović, viši naučni saradnik

 

Članovi:

  • Duško Kosec, naučni savetnik
  • Marijana Stojanović, naučni savetnik
  • Irena Živković, viši naučni saradnik
  • Lidija Burazer, viši naučni saradnik
  • Ivana Lukić, naučni saradnik