Naučno veće

Štampaj

 NAUČNO VEĆE INSTITUTA ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME „TORLAK“

 

Predsednik:

  • Stanislava Stanojević, naučni savetnik

 

Zamenik predsednika:

  • Irena Živković, naučni savetnik

 

Članovi:

  • Rajna Minić, naučni savetnik
  • Lidija Burazer, viši naučni saradnik
  • Ivana Lukić, naučni saradnik
  • Ivana Ćuruvija, naučni saradnik
  • Veljko Blagojević, naučni saradnik