Dijagnostičke usluge

Štampaj

Serološka dijagnostika

 • Koksaki virus B grupe (Coxsackie B)
 • Influenca A, influenca B (Influenza A, Influenza B)
 • Adenovirusi (Adenovirus)
 • Respiratorni sincicijalni virus
 • Parainfluenca virus (P3) (Parainfluenza virus  P3)
 • Varičela zoster virus (Varicella zoster virus)
 • Limfocitarni horiomeningitis (LCMV)
 • Citomegalovirus (Cytomegalovirus)
 • Mikoplazma pneumonije (Mycoplasma pneumoniae)
 • Ornitoza (Chlamydia psittaci
 • Q groznica (Coxiella burnetii)
 • Herpes simpleks virus (Herpes simplex virus)
 • Epštajn-Bar virus (Epstein-Barr virus)
 • Rubela virus (Rubella virus)
 • Morbili virus (Morbilli virus
 • Mumps virus (Mumps virus
 • Parvovirus  B19 (Parvovirus B19)
 • Određivanje aviditeta IgG antitela za Rubela virus (Rubella virus)
 • Određivanje aviditeta IgG antitela za Citomegalovirus (Cytomegalovirus)
 • Hepatitis A (Hepatitis A) virus 
 • Hepatitis B (Hepatitis B) virus (HBs antigen, anti HBs antitela, anti HBc antitela, HBe antigen, anti HBe antitela)
 • Hepatitis C (Hepatitis C) virus
 • Virusi hemoragičnih groznica
 • Određivanje IgM antitela na virus Zapadnog Nila (West Nile Virus)
 • Određivanje IgG antitela na virus Zapadnog Nila (West Nile Virus)
 • Potvrdni test za Hepatitis B (Hepatitis B) virus
 • Potvrdni test za Hepatitis C (Hepatitis C), Western blot 
 • Određivanje IgM antitela na Hantavirus 
 • Određivanje IgG antitela na Hantavirus

 

Molekularna dijagnostika

 • Influenca  A i B (Influenza A, Influenza B )
 • Influenca  A podtipovi (H1, H1p/2009, H3, H5)
 • Adenovirusi (Adenovirus)
 • Respiratorni sincicijalni virus
 • Parainfluenca virus (Parainfluenza virus)
 • Heppes simpleks virus (Herpes simplex virus)
 • Rinovirusi (Rhinovirus)
 • Koronavirus (Coronavirus)
 • Citomegalovirus (Cytomegalovirus)
 • Mikoplazma pneumonije (Mycoplasma pneumoniae)
 • Rubela virus (Rubella virus)
 • Mumps virus (Mumps virus)
 • Morbili virus (Morbilli virus)
 • Humani metapneumovirus (Human metapneumovirus)
 • Legionela pneumonije (Legionella pneumophila)
 • Enterovirusi (Enterovirusi)
 • Paraehovirusi (Paraechovirus)
 • Norovirusi (Norovirusi)
 • Denga virusi (Dengue virusi)
 • Krimska –Kongo hemoragična groznica (Nairovirus)


Imunološko-alergološka dijagnostika

 •  alergen specifični imunoglobulin E
 • Ukupni imunoglobulin E
 • Eozinofilni katjonski protein
 • Alergen specifični imunoglobilin G
 • Mastocitna triptaza
 • Autoimuna IgA antitela
 • Autoimuna IgG antitela
 • Autoimuna IgM antitela
 • Antitireoidna antitela
 • Antispermatozoidna antitela

 

Bakteriološka dijagnostika

 • Standardni bakteriološki brisevi
 • Autovakcine