Kontakti po službama

Štampaj

Centrala – informacije

011 3953 700
Praćenje bezbednosti i neželjenih reakcija: safety@torlak.rs

 


Menadžment

Ime i prezime
Telefon Faks Email
Dr Luka Dragačević
Doktor biohemijskih nauka
v.d. Direktora Instituta
011 3953 700/
ldragacevic@torlak.rs
Danijela Banković
Poslovni sekretar direktora
011 3953 700
066 8410 130
/
dbankovic@torlak.rs

Službe

Naziv Telefon Faks Email
Odsek za prodaju 011 246 17 26 011 246 96 54 prodaja@torlak.rs
Odeljenje za finansijske i knjigovodstvene poslove 011 395 37 09 011 397 23 74 racunovodstvo@torlak.rs
Odsek za nabavku 011 397 05 53 011 397 05 53 nabavka@torlak.rs
Konsultacije za alergensku terapiju 066 8410 129 / alergeni@torlak.rs
COVID19 Informacije Beograd 011 3953 713 / covid19prijemno@torlak.rs
Dijagnostičke usluge 011 3953 713 / dijagnostika@torlak.rs