Ispitivanje imunoloških uzroka infertiliteta

Štampaj

U Laboratoriji za imunološko-alergološku dijagnostiku moguće je izvršiti deo analiza koji se odnosi na ispitivanja imunoloških uzroka infertiltiteta.

  • ASA test (antispermatozoidna antitela)

Određivanje antispermatozoidnih antitela (ASA test) se izvodi metodom direktnog i indirektnog MAR testa.

Na testiranje dolaze oba partnera.

Test se zakazuje na telefon 011 3953 700 lok. 223 .

Za pacijente sa teritorije grada Beograda navedeni test se izvodi uz uput izabranog lekara i bez overe lekarske komisije. Pacijenti sa teritorije ostalih opština Republike Srbije moraju imati lekarski uput koji je overen od strane lekarske komisije.

Ukoliko pacijent nema lekarski uput, analizu je moguće obaviti uz plaćanje na lični zahtev.

Radno vreme

prijem pacijenata: 08:00 - 15:00,svakog radnog dana
izdavanje rezultata: 08:00 - 15:00,svakog radnog dana

Najčešća pitanja