Dijagnostika autoimunih oboljenja

Štampaj

 Početna dijagnostika autoimunih oboljenja, koja se sprovodi u Laboratoriji za alergološku i imunološku dijagnostiku, odnosi se na:

 • Sistemski eritemski lupus (CTD skrin za ANA, ds DNA)
 • Sjögrenov sindrom (CTD skrin za ANA anti Ro antitela, anti La antitela)
 • Sistemska skleroza (CTD skrin za ANA)
 • Ograničena sistemska skleroza (CTD skrin za ANA)
 • Polimiozitis i dermatomiozitis (CTD skrin za ANA )
 • Mešana bolest vezivnog tkiva (CTD skrin za ANA)
 • Antifosfolipidni sindrom (kardiolipinska antitela i β2-glikoprotein I)
 • Celijačna bolest (antitela na tkivnu transglutaminazu )
 • Vaskulitisi (ANCA antitela-MPO i PR3)
 • Zapaljenska bolest creva -Kronova bolest (ASCA)
 • Autoimuno zapaljenje štitaste žlezde (antitela na tireoidnu peroksidazu-antimikrozomalna i antitela na tireoglobulin-antitireoglobulinska antitela)

 

Ukoliko nalazi ukazuju na postojanje autoimune bolesti, dalja klinička obrada - dodatna dijagnostika i terapija obavlja se u kliničkim ustanovama. Ove analize ne pokriva RFZO. One se naplaćuju.


Radno vreme:

prijem pacijenata: 08:00 - 15:00, svakog radnog dana
izdavanje rezultata: 08:00 - 15:00, svakog radnog dana

 

Dodatne informacije moguće je dobiti na telefon: 011 3953 700 lok. 223