Usluge koje ne pokriva RFZO

U Institutu za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ moguće je uraditi i testiranja na zahtev pacijenta, uz plaćanje.

Molekularna dijagnostika

•    Influenca A virus
•    Influenca B virus
•    Influenca A podtipovi (H1, H1p/2009, H3, H5)
•    Humani parainfluenca tip 3 virus
•    SARS-CoV-2
•    Mpox virus (majmunske boginje)
•    Helicobacter pylori
•    Leptospira spp.
•    Borrelia burgdorferi (lajmska bolest)
•    Chlamydia trachomatis
•    Neisseria gonorrhoae
•    Legionella pneumophila
•    Bordetella pertussis/parapertussis
•    Rotavirusi
•    Norovirusi
•    Astrovirusi
•    Citomegalovirus (CMV)
•    Epštajn-Bar virus (EBV)
•    Humani herpesvirus 6 (HHV-6)
•    Hepatitis B virus (HBV)
•    Hepatitis C virus (HCV)
•    Humani metapneumovirus (HMPV)
•    Mycoplasma pneumoniae
•    Respiratorni sincicijalni virus (RSV)
•    Rinovirus
•    Herpes simpleks virus (HSV)
•    Parehovirus
•    Adenovirus
•    Enterovirus
•    West Nile virus (groznica Zapadnog Nila)
•    Zika virus
•    Denga virus
•    Chikungunya virus (Čikungunja)
•    Morbili virus (male boginje)
•    Rubela virus

•    Molekularno-genetička determinacija bakterijskih vrsta sekvenciranjem 16S rRNK gena, sa izolacijom totalne DNK (iz čiste bakterijske kulture/strikla na Petri šolji), umnožavanjem 16S rRNK gena, Sanger sekvenciranjem i bioinformatičkom obradom dobijene sekvence (determinacija)