U Institutu „Torlak“ je moguće uraditi i testiranja na zahtev pacijenta, uz plaćanje.

Molekularne usluge:

Kvalitativni Real-time RCR testovi za dokazivanje genoma sledećih agensa:

 • Influenca A, influenca B (Influenza A, Influenza B)
 • Određivanje Influenca A podtipovi (H1, H1p/2009, H3, H5)
 • Adenovirusi (Adenovirus)
 • Respiratorni sincicijalni virus 
 • Parainfulenca virus (P3) (Parainfluenza virus P3)
 • Herpes simpleks virus tip 1 i 2 (Herpes simplex virus 1 i 2)
 • Rinovirusi (Rhinovirus)
 • Koronavirusi (Coronavirus)
 • Citomegalovirus (Cytomegalovirus)
 • Mikoplazma pneumonije (Mycoplasma pneumoniae)
 • Rubela virus (Rubella virus
 • Morbili virus (Morbilli virus)
 • Mumps virus (Mumps virus)
 • Humani metapneumovirus (Human metapneumovirus)
 • Legionela pneumonije (Legionella pneumophila)
 • Enterovirusi (Enterovirus)
 • Paraehovirusi (Paraechovirus)
 • Norovirusi (Norovirus)
 • Denga virusi (Dengue virus)
 • Virus Zapadnog Nila (West Nile virus)
 • Zika virus
 • Čikungunja virus (Chikungunya virus)

Serološke usluge:

 • Određivanje aviditeta IgG antitela za Rubela virus
 • Određivanje aviditeta IgG antitela za CMV virus
 • Određivanje IgM antitela na Hantavirus
 • Određivanje IgG antitela na Hantavirus
 • Određivanje IgM antitela na virus Zapadnog Nila (West Nile virus)
 • Određivanje IgG antitela na virus Zapadnog Nila (West Nile virus)