1. Test neutralizacije za Koksaki B (Coxsackie B) virus

Najčešća pitanja


2. ELISA IgM i IgG testovi za:

 

 • Rubela virus (Rubella virus)
 • Herpes simpleks virus (Herpes simplex virus)
 • Citomegalovirus (Cytomegalovirus)
 • Varičela zoster virus (Varicella zoster virus)
 • Mumps virus (Mumps virus)
 • Morbili virus (Morbilli virus)
 • Epštajn Bar virus (Epstein – Barr virus)
 • Hepatitis A virus
 • Hepatitis B virus (HBs antigen, anti HBs antitela, anti HBc antitela, HBe antigen, anti HBe antitela)
 • Hepatitis C virus
 • Potvrdni test za Hepatitis C, Western blot
 • Određivanje IgM antitela na Parvo B 19
 • Određivanje IgG antitela na Parvo B 19
 • Toxoplasma gondii
 • Lajmska bolest (Borrelia burgdorferi)
 • Chlamidia Pneumoniae

 

3. Reakcija vezivanja komplementa za:

 • Influencu A,  influencu B (Influenza A, Influenza B)
 • Adenoviruse (Adenovirus)
 • Respiratorni sincicijalni virus
 • Parainfluenca virus (P3) (Parainfluenza virus P3)
 • Varičela zoster virus (Varicella zoster virus)
 • Limfocitarni horiomeningitis (LCMV)
 • Citomegalovirus (Cytomegalovirus)
 • Mikoplazma pneumonije (Mycoplasma pneumoniae)
 • Ornitoza (Chlamydia psittaci)
 • Q groznica (Coxiella burnetii)

 

4. Reakcija inhibicije hemaglutinacije (RIH Rubella)

 

5. Test indirektne imunofluorescence za viruse hemoragičnih groznica

Svi testovi se izvode uz uput izabranog lekara i bez overe lekarske komisije za pacijente sa teritorije grada Beograda. Pacijenti sa teritorije ostalih opština Republike Srbije moraju imati lekarski uput koji je overen od strane lekarske komisije. Ukoliko pacijent nema lekarski uput, sve analize je moguće obaviti uz plaćanje na lični zahtev.