Imunološko-alergološka dijagnostika

Štampaj

  • Alergen specifični immunoglobulin E
  • Ukupni imunoglobulin E
  • Eozinofilni katjonski protein
  • Alergen specifični imunoglobulin G
  • Mastocitna triptaza
  • Autoimuna IgA antitela
  • Autoimuna IgG antitela
  • Autoimuna IgM antitela
  • Antitireoidna antitela
  • Antispermatozoidna antitela