Informator o radu

Štampaj

Preuzmite Izveštaj o izvršenju budžeta u periodu od 01.01.2016. godine - 30.12.2016. godine

Izveštaj o izvršenju budžeta u periodu od 01.01.2016. godine - 30.12.2016. godine

 

Preuzmite Finansijski plan za 2017. godinu.

Finansijski plan za 2017 godinu

 

Preuzmite Izveštaj o izvršenju budžeta u periodu od 01.01.2016. godine - 30.09.2016. godine

Izveštaj o izvršenju budžeta u periodu od 01.01.2016. godine - 30.09.2016. godine

 

Preuzmite Izveštaj o izvršenju budžeta u periodu od 01.01.2016. godine - 30.06.2016. godine

Izveštaj o izvršenju budžeta u periodu od 01.01.2016. godine - 30.06.2016. godine

 

Preuzmite Izveštaj o izvršenju budžeta u periodu od 01.01.2016. godine - 31.03.2016. godine

Izveštaj o izvršenju budžeta u periodu od 01.01.2016. godine - 31.03.2016. godine

 

Preuzmite 2. Rebalans finansijskog plana za 2016 godinu.

Rebalans finansijskog plana za 2016 godinu.

 

Preuzmite 1. Rebalans finansijskog plana za 2016 godinu.

Rebalans finansijskog plana za 2016 godinu.

 

Preuzmite finansijski plan za 2016. godinu

Finansijski plan za 2016. godinu

 

Preuzmite godišnji finansijski izveštaj za 2015. godinu

Godišnji finansijski izveštaj za 2015. godinu


Preuzmite finansijski plan za 2014.

 Finansijski plan

 


Preuzmite finansijski i revizorski izveštaj za 2013.

 Završni račun  Revizorski izveštaj

 


Preuzmite finansijski i revizorski izveštaj za 2012.

 Završni račun  Revizorski izveštaj

 


Preuzmite finansijski izveštaj za 2011.

 Završni račun  Revizorski izveštajPreuzmite organizacionu šemu

  Organizaciona šema

 

Interni akt-pravilnik o bližem uređivanju posupka javne nabavke

  Interni akt