Informator o radu

Štampaj

INFORMATOR O RADU 2023.GODINA 

Finansijski plan budžetskog sistema za 2023. godinu

Šesta izmena finansijskog plana za 2022. godinu u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu

Peta izmena finansijskog plana za 2022. godinu u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu

Četvrta izmena finansijskog plana za 2022. godinu u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu

Treća izmena finansijskog plana za 2022. godinu u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu

Druga izmena finansijskog plana za 2022. godinu u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu

Izmena finansijskog plana za 2022. godinu u skladu sa Zakonom o budzetskom  sistemu

Devetomesečni izveštaj 01.01.2022. - 30.09.2022.

Šestomesečni izveštaj 01.01.2022. -  30.06.2022.

Tromesečni izveštaj 01.01.2022.- 31.03.2022.

Finansijski plan za 2022.godinu

INFORMATOR O RADU 2022. GODINA

Završni račun za 2021. godinu

Dvanaestomesečni izveštaj zdravstvenih ustanova 2021. godina

Izmena finansijskog plana za 2021. godinu, 15.09.2021. godine

Izmena finansijskog plana za 2021. godinu, 10.08.2021. godine

Izmena finansijskog plana za 2021. godinu, 14.06.2021. godine

Izmena finansijskog plana za 2021. godinu, 01.06.2021. godine

Izmena finansijskog plana za 2021. godinu, 13.05.2021. godine

Izmena finansijskog plana za 2021. godinu, 06.05.2021. godine

Tromesečni Izveštaj zdravstvenih ustanova za period januar - mart 2021. godine

Završni račun za 2020. godinu

Izmena finansijskog plana za 2020. godinu, 08.12.2020. godine

Izmena finansijskog plana za 2020. godinu, 30.11.2020. godine

Devetomesečni Izveštaj zdravstvenih ustanova za period januar - septembar 2020. godine.

Izmena finansijskog plana za 2020. godinu, 02.10.2020. godine

Izmena finansijskog plana za 2020. godinu, 23.09.2020. godine

Šestomesečni Izveštaj zdravstvenih ustanova za period januar - jun 2020. godine.

Tromesečni Izveštaj zdravstvenih ustanova za period januar - mart 2020. godine. 

Finansijski izveštaj od 01.01.2019 do 31.12.2019

Finansijski izveštaj od 01.01.2018 do 31.12.2018


Preuzmite Finansijski plan za 2017. godinu.

Finansijski plan za 2017 godinu

 

Preuzmite Izveštaj o izvršenju budžeta u periodu od 01.01.2016. godine - 30.09.2016. godine

Izveštaj o izvršenju budžeta u periodu od 01.01.2016. godine - 30.12.2016. godine

Izveštaj o izvršenju budžeta u periodu od 01.01.2016. godine - 30.09.2016. godine

Preuzmite Izveštaj o izvršenju budžeta u periodu od 01.01.2016. godine - 30.06.2016. godine

Izveštaj o izvršenju budžeta u periodu od 01.01.2016. godine - 30.06.2016. godine

 

Preuzmite Izveštaj o izvršenju budžeta u periodu od 01.01.2016. godine - 31.03.2016. godine

Izveštaj o izvršenju budžeta u periodu od 01.01.2016. godine - 31.03.2016. godine

 

Preuzmite 2. Rebalans finansijskog plana za 2016 godinu.

Rebalans finansijskog plana za 2016 godinu.

 

Preuzmite 1. Rebalans finansijskog plana za 2016 godinu.

Rebalans finansijskog plana za 2016 godinu.

 

Preuzmite finansijski plan za 2016. godinu

Finansijski plan za 2016. godinu

 

Preuzmite godišnji finansijski izveštaj za 2015. godinu

Godišnji finansijski izveštaj za 2015. godinu


Preuzmite finansijski plan za 2014.

 Finansijski plan

 


Preuzmite finansijski i revizorski izveštaj za 2013.

 Završni račun  Revizorski izveštaj

 


Preuzmite finansijski i revizorski izveštaj za 2012.

 Završni račun  Revizorski izveštaj

 


Preuzmite finansijski izveštaj za 2011.

 Završni račun  Revizorski izveštajPreuzmite organizacionu šemu

Organizaciona šema

 

Pravilnik o bližem uređivanju postupka Javne nabavke, nabavki na koje se zakon ne primenjuje i nabavki društvenih i drugih posebnih usluga

Pravilnik