Organi Instituta

Štampaj

Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ je zdravstvena ustanova.

Osnivač Instituta „Torlak'' je Vlada Republike Srbije.

 

Organi Instituta:

 • Direktor Instituta
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor

Organe Instituta u skladu sa zakonom imenuje i razrešava Vlada.

 

v.d. Direktora Instituta

Dr Luka Dragačević, doktor biohemijskih nauka

 

Upravni odbor:

Predsednik:

 • prof. dr Dušan Popadić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

 
Članovi:

 1. dr Aleksandar Stevanović, Kliničko-bolnički centar „Zvezdara”,
 2. dr Vladimir Trajković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,
 3. Gordan Blagojević, Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”,
 4. dr Jelena Protić, Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”.

 

Nadzorni odbor:

Predsednik:

 • Nedeljko Karakaš, master pravnik, Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija


Članovi:

 1. Marina Šarac, dipl. ekonomista, Univerzitetski klinički centar Srbije,
 2. prof. dr Mihajlo Rabrenović, Fakultet za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo,
 3. Nikola Ivković, Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”,
 4. Jasminka Kadrić, Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”.

 

Rad Instituta odvija se u službama:

1) Služba za obezbeđenje kvaliteta

2) Služba za kontrolu kvaliteta

3) Služba za bakteriološku proizvodnju

4) Služba za virusološku proizvodnju

5) Služba za proizvodnju dijagnostičkih sredstava

6) Služba za naučno-istraživački rad

7) Služba za laboratorijsku dijagnostiku

8) Služba za pravne i ekonomsko-finansijske poslove

9) Služba za tehničke i druge slične poslove