Istorijat

Štampaj

Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak'' je zdravstvena ustanova sa tradicijom dužom od 80 godina.


 • 1927. Počela proizvodnja BCG vakcine
 • 1930. Počela proizvodnja vakcine protiv difterije po Ramonu i seruma protiv difterije i tetanusa
 • 1934. Počela proizvodnja vakcine protiv tetanusa po Ramonu
 • 1958. Proizvedena vakcina protiv velikog kašlja, od domaćih izolata
 • 1959. Počela proizvodnja suvih bakterioloških podloga
 • 1960. dr Albert Sejbin poklonio Institutu „Torlak'' originalne sojeve polio virusa za proizvodnju OPV-a i iste godine počela proizvodnja žive, oralne vakcine protiv dečje paralize (OPV)
 • 1962. Počela proizvodnja celovirusne inaktivisane vakcine protiv gripa
 • 1965. Počela proizvodnja alergena
 • 1968. Počela proizvodnja laktopreparata
 • 1995. Počela proizvodnja seruma protiv zmijskog otrova.
 • 2020. Počela proizvodnja vakcine protiv gripa, splitovane, inaktivisane - TorVaxFlu®.