Osnovne informacije

Štampaj

Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak'' je nacionalna ustanova za prevenciju, lečenje i praćenje infektivnih bolesti. Osnivač Instituta je Vlada Republike Srbije.

Institut „Torlak'' jedna je od najstarijih ustanova ovog tipa u svetu, sa tradicijom i iskustvom dugim više od 80 godina.

Torlak poseduje četiri nacionalne referentne laboratorije za dijagnostiku, od kojih su tri sertifikovane od strane Svetske zdravstvene organizacije.

Naučno-istraživačku i obrazovnu delatnost Institut obavlja u saradnji sa Univerzitetom u Beogradu.

Institut „Torlak'' bavi se:

  • Proizvodnjom vakcina, seruma i drugih imunobioloških i dijagnostičkih preparata
  • Virusološkom, bakteriološkom i imunološko-alergološkom dijagnostikom
  • Snabdevanjem domaćeg tržišta vakcinama iz obaveznog programa imunizacije
  • Skladištenjem i distribucijom vakcina - Sertifikat za Nacionalno skladište vakcina od SZO i UNICEF, 2009.