Национална лабораторија за полиомијелитис и ентеровирусе

Штампај

Национална лабораторија за поломијелитис и ентеровирусе ради следеће вирусолошке анализе:


1. изолација полиовируса на култури ћелија и идентификација изолата, од оболелих од акутне флакцидне парализе
Анализа се ради искључиво на захтев надлежне епидемиолошке службе.


2. изолација нон-полио ентеровируса на култури ћелија и идентификација изолата од пацијената са другим обољењима могуће ентеровирусне етиологије
Анализа се ради захтев надлежне епидемиолошке службе или по захтеву клиничких лекара искључиво за хоспитализоване пацијенте.


3. Неутрализациони тест за утврђивање присуства вирус-неутралишућих антитела на Coxackie B вирусе Б1 – Б5 у серуму пацијента