Референтне лабораторије

Штампај

Вирусолошка дијагностика се на Институту „Торлак“ обавља већ више од пола века. Данас је то савремени вирусолошки центар са четири номиноване националне лабораторије:

 

 

Националне лабораторије Института „Торлак“ су укључене у Европску лабораторијску мрежу Светске здравствене организације (СЗО) и имају статус пуноправних, акредитованих СЗО лабораторија чланица. Акредитација се обнавља годишње на основу јасно дефинисаних захтева и критеријума СЗО. Активност лабораторија се стално унапређује и усклађује са стандардима Европске уније. Лабораторије у свом раду остварују међулабораторијску сарадњу са микробиолошким лабораторијама у Републици Србији, као и са сродним лабораторијама у Европи, а нарочито са надређеним регионалним референтним лабораторијама СЗО.

Вирусолошки надзор над вирусним инфекцијама се спроводи у сарадњи са епидемиолошком службом на нивоу мреже института и завода за јавно здравље Републике Србије, као и у сарадњи са клиничким лекарима различитих стационарних здравствених установа, а у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом. Резултат овог тимског рада је континуирани надзор над полиомијелитисом, грипом, цревним и респираторним вирусним инфекцијама, морбилама, рубелом, варичелом, мумпсом и обољењима хеморагичних грозница на територији Републике Србије, а у циљу што бржег предузимања противепидемијских мера за сузбијање заразних болести, као и искорењивања одређених болести (Моrbilli, Rubella).

Лабораторије су стручно и технички оспособљене да потврде дијагнозу код клинички суспектних случајева уз помоћ изолације вируса у ћелијама културе ткива, доказивањем вирусног генома и/или извођењем неопходних сероепидемиолошких истраживања (одређивање имунског статуса и одговора после имунизације).