Огласи/конкурси

Штампај

Позиција - Лабораторијски техничар у производњи (1 извршилац)

Позиција - дипломирани Економиста (1 извршилац)

Позиција - референт за финансијско-рачуноводствене послове (1 извршилац)

Позиција - Лабораторијски техничар у производњи (1 извршилац)

Опис наведених послова