Испитивање имунолошких узрока инфертилитета

Штампај

У Лабораторији за имунолошко-алерголошку дијагностику могуће је извршити део анализа који се односи на испитивања имунолошких узрока инфертилтитета.

  • АSА тест (антисперматозоидна антитела)

Одређивање антисперматозоидних антитела (АSА тест) се изводи методом директног и индиректног МАR теста.

На тестирање долазе оба партнера.

Тест се заказује на телефон 011 3953 700 лок. 223 .

За пацијенте са територије града Београда наведени тест се изводи уз упут изабраног лекара и без овере лекарске комисије. Пацијенти са територије осталих општина Републике Србије морају имати лекарски упут који је оверен од стране лекарске комисије.

Уколико пацијент нема лекарски упут, анализу је могуће обавити уз плаћање на лични захтев.

Радно време

пријем пацијената: 08:00 - 15:00, сваког радног дана
издавање резултата: 08:00 - 15:00, сваког радног дана

Најчешћа питања