Услуге које не покрива РФЗО

У Институту за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ могуће је урадити и тестирања на захтев пацијента, уз плаћање.

Молекуларна дијагностика

•    Инфлуенца А вирус
•    Инфлуенца Б вирус
•    Инфлуенца А подтипови (H1, H1p/2009, H3, H5)
•    Хумани параинфлуенца тип 3 вирус
•    SARS-CoV-2
•    Mpox вирус (мајмунске богиње)
•    Helicobacter pylori
•    Leptospira spp.
•    Borrelia burgdorferi (лајмска болест)
•    Chlamydia trachomatis
•    Neisseria gonorrhoae
•    Legionella pneumophila
•    Bordetella pertussis/parapertussis
•    Ротавируси
•    Норовируси
•    Астровируси
•    Цитомегаловирус (CMV)
•    Епштајн-Бар вирус (EBV)
•    Хумани херпесвирус 6 (HHV-6)
•    Хепатитис Б вирус (HBV)
•    Хепатитис Ц вирус (HCV)
•    Хумани метапнеумовирус (HMPV)
•    Mycoplasma pneumoniae
•    Респираторни синцицијални вирус (RSV)
•    Риновирус
•    Херпес симплекс вирус (HSV)
•    Parehovirus
•    Аденовирус
•    Ентеровирус
•    West Nile вирус (грозница Западног Нила)
•    Зика вирус
•    Денга вирус
•    Chikungunya вирус (Чикунгуња)
•    Морбили вирус (мале богиње)
•    Рубела вирус

•    Молекуларно-генетичка детерминација бактеријских врста секвенцирањем 16S rRNK гена, са изолацијом тоталне DNK (из чисте бактеријске културе/стрикла на Петри шољи), умножавањем 16S rRNK гена, Сангер секвенцирањем и биоинформатичком обрадом добијене секвенце (детерминација)