Органи Института

Штампај

Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ је здравствена установа.

Оснивач Института „Торлак'' је Влада Републике Србије.

 

Органи Института:

 • Директор Института
 • Управни одбор
 • Надзорни одбор

Органе Института у складу са законом именује и разрешава Влада.

 

в.д. Директора Института

Др Лука Драгачевић, доктор биохемијских наука

 

Управни одбор:

Председник:

 • проф. др Душан Попадић, Медицински факултет Универзитета у Београду

 
Чланови:

 1. др Александар Стевановић, Клиничко-болнички центар „Звездара”,
 2. др Владимир Трајковић, Медицински факултет Универзитета у Београду,
 3. Гордан Благојевић, Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”,
 4. др Јелена Протић, Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”.

 

Надзорни одбор:

Председник:

 • Недељко Каракаш, мастер правник, Београдска академија пословних и уметничких струковних студија


Чланови:

 1. Марина Шарац, дипл. економиста, Универзитетски клинички центар Србије,
 2. проф. др Михајло Рабреновић, Факултет за пословну економију и предузетништво,
 3. Никола Ивковић, Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”,
 4. Јасминка Кадрић, Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”.

 

Рад Института одвија се у службама:

1) Служба за обезбеђење квалитета

2) Служба за контролу квалитета

3) Служба за бактериолошку производњу

4) Служба за вирусолошку производњу

5) Служба за производњу дијагностичких средстава

6) Служба за научно-истраживачки рад

7) Служба за лабораторијску дијагностику

8) Служба за правне и економско-финансијске послове

9) Служба за техничке и друге сличне послове