Мисија и визија

Штампај

МИСИЈА

ИНСТИТУТА ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ, ВАКЦИНЕ И СЕРУМЕ „ТОРЛАК"

 

Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак" је национални произвођач висококвалитетних, безбедних и ефикасних вакцина и серума.

 Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак" производи и имунобиолошке и дијагностичке препарате и средства, којима снабдева здравствене установе на територији Републике Србије, прати, проучава, испитује, утврђује, уводи, спроводи стручне и научне методе превенције и дијагностике заразних болести, учествује у утврђивању и спровођењу доктринарних упутстaва у области превенције и дијагностике заразних болести.

 Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак" као здравствена установа која је део здравственог система Републике Србије има мисију да:

 -          Производи вакцине у складу са савременом технологијом и највишим стандардима у производњи, којом се обезбеђује континуирана имунизација становништва односно превенција заразних болести,

 -          Обезбеди несметано спровођење активности националих референтних лабораторија са тенденцијом унапређења њиховог рада, као и развој микробиолошке дијагностике којима се додатно обезбеђује превенција и ерадикација заразних болести.

 Ми у Институту за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак" посвећени смо производњи и пружању услуга у циљу превенције болести и очувању здравља становништва.

 

ВИЗИЈА

ИНСТИТУТА ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ, ВАКЦИНЕ И СЕРУМЕ „ТОРЛАК"

 Визија Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак" као реномираног произвођача вакцина и серума, имунобиолошких и дијагностичких препарата и средстава је да савесним и одговорним пословањем, препознатљивим квалитетом и дугогодишњим искуством, задржи статус регионалног лидера и међународно признате институције, кроз унапређење и осавремењивање технологије производње које ће омогућити повратак на светско тржиште.

 Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак" се у остварењу своје визије ослања на стручност и знање, образовање и вишедеценијски квалитет.

 Поверење у квалитет и искуство!