Историјат

Штампај

Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак'' је здравствена установа са традицијом дужом од 80 година.


  • 1927. Почела производња BCG вакцине
  • 1930. Почела производња вакцине против дифтерије по Рамону и серума против дифтерије и тетануса
  • 1934. Почела производња вакцине против тетануса по Рамону
  • 1958. Произведена вакцина против великог кашља, од домаћих изолата
  • 1959. Почела производња сувих бактериолошких подлога
  • 1960. Сејбин поклонио Институту „Торлак'' своје оригиналне сојеве за производњу ОPV-а и исте године почиње производња живе, оралне вакцине против дечје парализе (ОPV)
  • 1962. Почиње производња инактивисане вакцинe против грипа
  • 1965. Почела производња алергена
  • 1968. Почела производња лактопрепарата
  • 1995. Потпуно је освојена производња свих обавезних вакцина прописаних од стране државе. Почела је производња серума против змијског отрова.