Основне информације

Штампај

Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак'' је национална установа за превенцију, лечење и праћење инфективних болести. Оснивач Института је Влада Републике Србије.

Институт „Торлак'' једна је од најстаријих установа овог типа у свету, са традицијом и искуством дугим више од 80 година.

Торлак поседује четири националне референтне лабораторије за дијагностику, од којих су три сертификоване од стране Светске здравствене организације.

Научно-истраживачку и образовну делатност Институт обавља у сарадњи са Универзитетом у Београду.

Институт „Торлак'' бави се:

  • Производњом вакцина, серума и других имунобиолошких и дијагностичких препарата
  • Вирусолошком, бактериолошком и имунолошко-алерголошком дијагностиком
  • Снабдевањем домаћег тржишта вакцинама из обавезног програма имунизације
  • Складиштењем и дистрибуцијом вакцина - Сертификат за Национално складиште вакцина од СЗО и UNICEF, 2009.