Наука и истраживање

Штампај

Научноистраживачку делатност чине фундаментална и примењена истраживања у области имунологије, микробиологије и биотехнологије.

Научноистраживачка делатност се одвија кроз националне пројекте Министарства просвете, науке и технолошког развоја из програма основних истраживања, међународни пројекат, пројекат билатералне научне и технолошке сарадње, као и кроз развојне пројекте Института „Торлак''. У реализацији фундаменталних истраживања Институт „Торлак'' сарађује са Фармацеутским, Хемијским и Медицинским факултетом Универзитета у Београду и Медицинским универзитетом у Бечу.

 

Пројекти Министарства просвете, науке и технолошког развоја (2011- )

 

Програм основних истраживања

  •  Пластичност имунског система током старења: имуномодулаторни потенцијал естрогена (Медицина 175050)
  • Молекуларна карактеризација и модификације неких респираторних и нутритивних алергена (Хемија 172024)
  • Алергени, антитела, ензими и мали физиолошки значајни молекули: дизајн, структура, функција и значај (Хемија 172049)
  • Интеракције природних производа, њихових деривата и комплексних једињења са протеинима и нуклеинским киселинама (Хемија. 172055)

 

Међународни пројекат (2011- )

 

Пројекат билатералне научне и технолошке сарадње Републике Аустрије и Републике Србије, од 2015. године

  •  Утицај генетске основе миша на карактеристике имунског одговора након конјуктивалне имунизације хламидијалним полиморфним мембранским протеином Ц експримираним у E. coli Nissle 1917“

 

Развојни пројекти Института „Торлак''

  •  Развој in vitro тестова за процесну контролу и контролу квалитета вакцина које се производе у Институту „Торлак“
  • Експериментална биореакторска производња (Wаvе технологија) токсоида тетануса, токсоида дифтерије и пертусис бактеријске суспензије
  • Производња и карактеризација нових алергена и њихова примена у дијагностици и терапији
  • Предклиничка испитивања имуногености вакцине против сезонског грипа