Промена висине накнаде за RT-PCR тестирање

2020-12-16

noveInfo20ma20.jpg

Висина накнаде за RT-PCR тестирање на присуство вируса SARS-CoV-2 на лични захтев за држављане Републике Србије, за стране држављане са сталним настањењем или регулисаним привременим боравком у Републици Србији, као и за чланове страних дипломатских или конзуларних представништава и чланове њихових породица износи 9.000,00 динара почев од 01. јануара 2021. године, а за друге стране држављане висина накнаде за RT-PCR тестирање на лични захтев износи 18.000,00 динара почев од 15. децембра 2020. године.