Сертификати

Штампај

  • Институт „Торлак“ од 2006. године послује у складу са захтевима ISО 9001
  • Институт „Торлак“ је окренут ка очувању животне средине и одрживом коришћењу ресурса
  • Институт „Торлак“ примењује систем безбедности дијететских производа
  • Суве бактериолошке подлоге и вирусолошки транспортни медијум испуњавају ЕУ захтеве и означени су CE знаком
  • Суве бактериолошке подлоге и вирусолошки транспортни медијум испуњавају ЕУ захтеве и означени су CE знаком
  • Институт „Торлак“ испуњава високе захтеве Светске здравствене организације и UNICEF-а за складиштење и дистрибуцију вакцина
  • Институт „Торлак” је сертификован од Агенције за акредитацију здравствених установа Србије на 7 година (2016. - 2023. година)