Органи Института

Штампај

Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ је здравствена установа.

Оснивач Института „Торлак'' је Влада Републике Србије.

 

Органи Института:

 • Директор Института
 • Управни одбор
 • Надзорни одбор

Органе Института у складу са законом именује и разрешава Влада.

 

в.д. Директора Института

Др Вера Стоиљковић, спец. физикалне медицине

 

Управни одбор:

Председник:

 • Проф. др Михајло Рабреновић, Факултет за пословне студије, Београд

 
Чланови:

 1. Проф. др Зоран Џамић, Медицински факултет Универзитета у Београду
 2. Проф. др Бранислав Д. Стефановић, Универзитетски Клинички центар Србије
 3. Јелена Дмитровић, дипл. фармацеут, Агенција за лекове и медицинска средства Србије
 4. Катарина Петковић, дипл. фармацеут, Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак''
 5. Никола Ивковић, дипл. правник, Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак''

 

Надзорни одбор:

Председник:

 • Дарко Бјелић, дипл. правник,  Министарство здравља Републике Србије


Чланови:

 1. Проф. др Милика Ашанин, Универзитетски клинички центар Србије
 2. Бојана Вујошевић, дипл. правник, Универзитетски клинички центар Србије
 3. Др Јелена Протић. спец. микробиологије са паразитологијом, Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак''
 4. Оливера Стаменковић, дипл. правник, Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак'

 

Рад Института одвија се у службама:

1) Служба за обезбеђење квалитета

2) Служба за контролу квалитета

3) Служба за бактериолошку производњу

4) Служба за вирусолошку производњу

5) Служба за производњу дијагностичких средстава

6) Служба за научно-истраживачки рад

7) Служба за лабораторијску дијагностику

8) Служба за правне и економско-финансијске послове

9) Служба за техничке и друге сличне послове